Ugrás a menüre

A Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája (CEMT) által létrehozott közlekedési engedélyek iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00139

Az ügy rövid leírása

A CEMT engedélyek olyan multilaterális engedélyek, amelyek feljogosítják a CEMT tagországokban működő fuvarozó vállalkozásokat arra, hogy nemzetközi közúti árufuvarozási tevékenységet folytassanak egy meghatározott kvótarendszer alapján, és ennek keretében fuvarozási műveleteket teljesítsenek a CEMT tagországok között, és
tranzitforgalomban egy vagy több CEMT tagország területén keresztül, valamely CEMT tagországban nyilvántartásba vett járművel. A CEMT engedélyeket az egyes tagországokban meghatározott követelmények függvényében a fuvarozó vállalkozás székhelye szerinti tagország illetékes hatósága adja ki közúti árufuvarozási tevékenység végzésére feljogosító engedéllyel rendelkező fuvarozó vállalkozás számára. Az engedélyeken nem szerepel a járművek forgalmi rendszáma és fuvarnapló kíséri.

Ki jogosult az eljárásra?

CEMT engedélyt az a Magyarország területén székhellyel rendelkező közúti árufuvarozó vállalkozás kaphat, amely a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által minden évben nyilvánosan meghirdetett pályázat feltételeit teljesítette és ennek tényét a bíráló bizottság megállapította.
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az árufuvarozó vállalkozásnak a neve, székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is. Szükséges "nullás" (nemleges adóigazolás is, amelyet a Nemzeti Adó- és Vámhivataltól lehet beszerezni.

Milyen iratok szükségesek?

EURO III biztonságos, az EURO IV biztonságos vagy az EURO V biztonságos igazolás

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: Egy naptári évre korlátlan számú útra jogosító – a CEMT Egyezményben részes országok viszonylatában felhasználható – engedély díja 41.173,- Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja: Készpénzben a pénzkezelő helyen.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatóság döntése csak bírósági úton támadható meg.
bírósági felülvizsgálat
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani. 


a döntés közlésétől számított 30 nap


30.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani?  A kérelmet pályázat formájában kell online benyújtani a CEMT pályázati portálon (https://ekapu.nkh.gov.hu/cemtpublic/profil/bejelentkezes). Itt először a vállalkozásnak regisztrálnia kell A regisztrációt követően kell megigényelni szükséges engedélyfajtát és mennyiséget. A rendszerbe felöltött pályázathoz szükséges igazolások eredeti példányait személyesen (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Jármű Módszertani Hatósági Főosztály, H-1062 Budapest, Teréz krt. 38.) vagy postai úton (H-1389 Budapest 62., Pf. 102.) részére kell juttatni.
Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás díját (41.173,- Ft. ) a CEMT engedély átvételekor kell megfizetni készpénzben a pénzkezelő helyen. 
Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? 
A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet és a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól 56/2005. (VII. 7. ) GKM rendeletet 
Hol lehet tájékozódni a CEMT pályázati feltételekről? 
CEMT pályázati portálon a belépést követően, továbbá felvilágosítást a Jármű Módszertani Hatósági Főosztály munkatársai tudnak adni
Melyek a CEMT engedélyrendszer tagországai? 
Albánia, Azerbajdzsán, Ausztria, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Németország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldávia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna

Fontosabb fogalmak

CEMT: az Európai Közlekedési Miniszterek Konferenciája, amely egy 1953-ban megalakult kormányközi szervezet. Tagország: a CEMT engedélyrendszerben részt vevő ország (2009. január 1-jén az alábbi országok tagjai a kvótarendszernek: Albánia, Azerbajdzsán, Ausztria, Belorusszia, Belgium, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Csehország, Dánia, az Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Grúzia, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Németország, Lengyelország, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Luxemburg, Macedónia, Magyarország, Málta, Moldávia, Norvégia, Olaszország, Oroszország, Örményország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szerbia, Montenegró, Szlovákia, Szlovénia, Törökország és Ukrajna) Kvóta: valamely CEMT tagország részére évente biztosított engedélyek száma. A kvóta számítási elveit a Közúti Közlekedési Munkacsoport határozza meg és a Miniszterek hagyják jóvá. Engedély: egy adott időszakon belül a tagországok közötti korlátlan számú, meghatározott fuvarozás teljesítésére jogosító multilaterális engedély, amely a megfelelően kitöltött fuvarnaplóval együtt érvényes

Vonatkozó jogszabályok

a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés b) pont és 5. § b) pont, 7. § (1) bekezdés,
a Közlekedési Miniszterek Európai Konferenciája által létrehozott közlekedési engedélyek használatának szabályairól 56/2005. (VII. 7. ) GKM rendelet,
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 1. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) és (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdés, 40/A §, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§, 116.§,,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4) bekezdés,
a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet Melléklet 4. pont,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

CEMT, nemzetközi fuvarozás, pályázat, kvóta, multilaterális engedélyek

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858