Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Magyar honosságú autóbuszok külföldi különjárati engedélyeinek kibocsátása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00140

Az ügy rövid leírása

Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdálkodó szervezet Magyarország területén kívül közúti közlekedési szolgáltatást abban az esetben végezhet, ha a közúti személyszállítási engedélyen felül rendelkezik az adott tevékenység végzésére jogosító
személyszállítási közösségi engedéllyel, vagy az 1073/2009/EK rendelet 6. cikkében foglaltak szerint kiadott (menetrend szerinti járatok lebonyolítására szolgáló) engedéllyel;az INTERBUS megállapodás alkalmazási területén autóbusszal végzett különjárati személyszállítás esetén az autóbuszra kiadott INTERBUS engedéllyel; kettő vagy többoldalú nemzetközi egyezmény alkalmazási területén végzett közúti közlekedési szolgáltatás esetén a járműre az adott egyezmény alapján kiadott engedéllyel.

Ki jogosult az eljárásra?

autóbuszos személyszállító szolgáltatást végző gazdálkodó szervezet
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is. Szükséges megjelölni a további adatokat is: a különjárat célja, okai és ismertetése, az útvonallal kapcsolatos információk (járat indulási helye, célállomása, a járat fő útvonala és az érintett határátkelőhelyek, az út során érintett országok, ahol az autóbusz nem vett fel és nem tett le utasokat), a szolgáltatás időpontja, az autóbuszok rendszáma

Milyen iratok szükségesek?

mellékelni kell annak igazolását, hogy a kérelmező jogosult az INTERBUS megállapodás 1/1. a) cikke második bekezdésében hivatkozott, autóbusszal történő nemzetközi különjárati személyszállítás végzésére, csatolni kell továbbá a zárt utaslistát és az INTERBUS menetlevéltömböt

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: A külön jogszabály 5. számú mellékletében meghatározott nem liberalizált nemzetközi különjáratok végzésére jogosító engedély díja, amely tartalmazza a megállapodás 4. számú mellékletében meghatározott engedélykérelem költségét is:
1 045 Ft.Az eljárási díj megfizetésének módja: átutalással vagy pénzkezelőhelyen.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható meg.


bírósági felülvizsgálat
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani. 

a döntés közlésétől számított 30 nap
30.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály, H-1441, Budapest, Pf.: 88.címre postai úton vagy személyesen, ügyfélfogadási időben a H-1066 Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. 
Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás kezdeményezésekor a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámla átutalással vagy személyesen a pénztárban (a pénztárban jelenleg csak készpénzfizetés lehetséges). 
Milyen mellékleteket kell a kérelemhez csatolni? Mellékelni kell annak igazolását, hogy a kérelmező jogosult az INTERBUS megállapodás 1/1. a) cikke második bekezdésében hivatkozott, autóbusszal történő nemzetközi különjárati személyszállítás végzésére, csatolni kell továbbá a zárt utaslistát és a menetlevéltömböt. A kérelem minta tartalmazza a további szükséges tájékoztatást. 
Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet, az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet


Fontosabb fogalmak

különjárati személyszállítás: a szállítás megrendelője vagy a szállítást végző közlekedési szolgáltató kezdeményezésére személyek előzetesen összeállított csoportjának szállítása alkalmi jelleggel közlekedő olyan járattal, amely nem felel meg sem a menetrend szerinti személyszállítás, sem a különcélú menetrend szerinti személyszállítás ismérveinek

Vonatkozó jogszabályok

a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 2. §, 10. § (1)-(2) bekezdés, 13. §,
a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés 21. b) pont  
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 4-5. § és 7. §, 22. §, 27.§
az autóbusszal végzett nemzetközi nem menetrend szerinti személyszállításról szóló (INTERBUS) megállapodás kihirdetéséről szóló 309/2002. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. és 4. melléklet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 35. § (1) bekezdés, 40. § (1),(2), 40/A §, 98.§ (1) bekezdés,  109. § (2) bekezdés, 
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (4) bekezdés, a nemzetközi közúti áru- és személyszállítási engedélyek és meghatározott okmányok kiadásának díjairól szóló 55/2002. (XII. 29.) GKM rendelet Melléklet 2. b) pont,
a közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 2. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 43. § (2) bekezdés

Kulcsszavak

nemzetközi személyszállítás, autóbuszos személyszállítás, különjárat, nemzetközi különjárat, INTERBUS

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858