Ugrás a menüre

Közúti árufuvarozási tevékenység keretében végzett radioaktív anyag továbbításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00141

Az ügy rövid leírása

Közúti fuvarozási tevékenység keretében a radioaktív anyag továbbítását a közlekedési hatóság engedélyezi. Kivételt képez ez alól, hogyha az Országos Atomenergia Hivatal engedélye alapján az engedélyes – más, a radioaktív anyag alkalmazására jogosult megbízó részére az engedélyben meghatározott körben – radioaktív anyag szállítását díj ellenében is végzi.

Ki jogosult az eljárásra?

közúti árutovábbítási engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft), a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)


a döntés közlésétől számított 15 nap
5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Budapest Főváros Kormányhivatal (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf. 1007. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. Mikor és hogyan kell leróni az eljárási illetéket? A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendeletet és a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet.

Fontosabb fogalmak

Radioaktív anyag: minden olyan anyag, amely radionuklidokat tartalmaz és mind az aktivitás koncentráció, mind a küldemény teljes aktivitása nagyobb, mint az ADR 2.2.7.2.2.1 – 2.2.7.2.2.6 pontban meghatározott érték.

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2. pont, 
a radioaktív anyagok szállításáról, fuvarozásáról és csomagolásáról szóló 51/2013. (IX. 6.) NFM rendelet 3. § (1) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) és (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1),(2) bekezdés, 40/A§, 98.§ (1), 99.§ (1), 102.§ (1) bekezdés, 116.§,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1),(2) bekezdés és 73. § (1) bekezdés,
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7.§ (1), 8.§

Kulcsszavak

radioaktív anyag, közúti árufuvarozás, árutovábbítás, veszélyes áru

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858