Ugrás a menüre

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményének honosítása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00144

Az ügy rövid leírása

A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállítására csak olyan ,,hőszigetelt'', ,,hűtött'', ,,hűtőgépes'' vagy ,,fűtőberendezéssel ellátott'' szállítóeszközök jelölhetők ki, amelyek megfelelnek a a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi közúti szállításáról szóló Egyezmény (ATP) mellékletében felsorolt meghatározásoknak és előírásoknak. A közlekedési hatóság kérelemre elvégzi az ATP hatálya alá tartozó szállítóeszközök külföldi vizsgálati eredményeinek honosítását.

Ki jogosult az eljárásra?

szállítóeszköz gyártója, tulajdonosa, üzembentartója
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség, a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft), a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)
a döntés közlésétől számított 15 nap
5.000,- Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A Budapest Főváros Kormányhivatala, (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf. 1007. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani.Mikor és hogyan kell leróni az eljárási illetéket? A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Ki nyújthatja be kérelmet? A szállítóeszköz gyártója, tulajdonosa, üzembentartója vagy képviselőjük. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendeletet.

Fontosabb fogalmak

fokozott hőszigetelésű jármű: az a jármű, amelynek felépítménye áruk előírt hőmérsékleten történő szállítására szolgál, továbbá a gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről Genfben 1970. szeptember 1. napján kötött, a 25/1989. (III. 17.) MT rendelettel kihirdetett nemzetközi megállapodás B, C, E vagy F osztályainak megfelelően van kialakítva és oldalfalai legalább 45 mm vastagok,

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §, a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2) pont, a  gyorsan romló élelmiszerek nemzetközi szállításáról és az ilyen szállításhoz használt különleges szállítóeszközökről szóló, Genfben, 1970. szeptember 1. napján kelt Európai Megállapodás kihirdetéséről szóló 25/1989. (III. 17.) MT rendelet,
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény, 33. § (1) és (5) bekezdés, 35.§ (1) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 40.§ (1), (2), 40/A.§, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés, 116.§
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § 73. § (1) bekezdés; a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés,
a díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 7.§ (1), 8.§

Kulcsszavak

gyorsan romló élelmiszer, ATP, hőszigetelt, hűtött, hűtőgépes vagy fűtőberendezéssel ellátott szállítóeszközök, fokozott hőszigetelésű jármű, külföldi vizsgálati eredmény, honosítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858