Ugrás a menüre

A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet alapján a menetíró készülék, az adatrögzítő lap, valamint a tachográf-kártya jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00145

Az ügy rövid leírása

Menetíró készülékre vagy adatrögzítő lap mintájára vonatkozó EGK-típusjóváhagyás iránti kérelmet megfelelő leírással együtt a gyártónak vagy a képviselőjének kell valamelyik tagállamhoz benyújtani. Ugyanarra a készülékre vagy adatrögzítő lap mintára ez a kérelem csak egy tagállamhoz nyújtható be. Magyarországon az EK-típusjóváhagyási okmányt a tachográf típusra, az adatrögzítő lap mintájára, valamint a tachográf kártya típusára a gyártó írásbeli kérelmére a közlekedési hatóság adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Tachográf gyártó.
Általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is a képviseletre való jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a neve, lakcíme vagy székhelye, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelme, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget is. A kérelmet írásban kell benyújtani a típusbizonyítványban és a műszaki leírásban rögzítendő adatok közlésével, a menetíró készülékre vagy adatrögzítő lap mintájára vonatkozó megfelelő leírással.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, amely megegyezik a járműalkatrészre, tartozékra és járműtulajdonságra vonatkozó jóváhagyási jel („E”, „e” jel) használati engedély díjával: 117.300 Ft

Megfizetés módja: átutalással a kérelem benyújtásával egyidejűleg az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénztárába.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály
cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs fellebbezés, csak bírósági úton támadható meg.
Bírósági felülvizsgálat.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályra kell benyújtani személyesen vagy postai úton (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.)
2. Mikor és hogyan kell befizetni az eljárási díjat? Az eljárás kezdeményezésekor az 10032000-00290713-38100004 számú kincstári előirányzat-felhasználási keretszámlájára (számlatulajdonos: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 1011 Budapest, Fő utca 44-50.), vagy készpénzben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pénztárába.
3. Ki nyújthatja be a kérelmet? A tachográf készülék gyártója vagy képviselője.
4. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? A közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet és a végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet.

Fontosabb fogalmak

Tachográf: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. vagy I.B. mellékletében meghatározott menetíró készülék, ideértve a megfelelő működéséhez szükséges járműalkatrészeket és tartozékokat, valamint a menetíró készülék által történő kinyomtatáshoz használt papírt is.

Adatrögzítő lap: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I. melléklete I. fejezetének b) pontjában meghatározott eszköz.

Tachográf kártya: a 3821/85/EGK tanácsi rendelet I.B. melléklete I. fejezetének kk) pontjában meghatározott eszköz, amely az alkalmazásának célja szerint a következő típusú lehet: műhelykártya, gépjárművezetői kártya, ellenőri kártya, üzembentartói kártya

Vonatkozó jogszabályok

-a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről, a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló 3821/85/EGK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről és a közúti szállításra vonatkozó egyes szociális jogszabályok összehangolásáról szóló 561/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló, 2014. február 4-i 165/2014/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet 12. cikk,
-a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés,
-a közúti közlekedésben használt menetíró készülékekről szóló, 1985. december 20-i 3821/85/EGK tanácsi rendelet végrehajtásáról szóló 124/2005. (XII.29.) GKM rendelet 2-3. § és 6. §,
-a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), (1a), (4) és (5) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1) és (2) bekezdés, 40. § (1), (2) bekezdés, 40/A §, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés, 109. §,
-közúti járművek forgalomba helyezésével és forgalomban tartásával, környezetvédelmi felülvizsgálatával és ellenőrzésével, továbbá a gépjárműfenntartó tevékenységgel kapcsolatos egyes közlekedési hatósági eljárások díjáról szóló 91/2004. (VI. 29.) GKM rendelet 1. § (2) bekezdés, 1. melléklet 2.1. pont

Kulcsszavak

menetíró készülék, tachográf, jóváhagyás, EGK típusjóváhagyás, tachográf kártya, adatrögzítő lap

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858