Ugrás a menüre

Muzeális jellegű járművek karbantartásához az előírt követelményeket nem teljesítő festék és fényező termékek forgalomba hozatalának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

NKOZH00146

Az ügy rövid leírása

A muzeális jellegű gépjármű tulajdonosának kérelmére a közlekedési hatóság ad egyedi engedélyt a felsorolt értékek karbantartásához és felújításához a VOC határértéket nem teljesítő termék forgalomba hozatalára. Az engedély birtokosa a VOC határértéket nem teljesítő termék megrendelésekor köteles az engedély hiteles másolatának egy példányát a forgalomba hozó kötelezettnek átadni.

Ki jogosult az eljárásra?

muzeális jellegű gépjármű tulajdonos
általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is , a képviseletre való jogosultság igazolásával

Milyen adatokat kell megadni?

A termék megnevezése, alkategóriája, VOC-tartalma (g/l), megrendelt mennyisége (kg), forgalomba hozható mennyisége (kg), felhasználásának célja.
A vásárlásra jogosult természetes személy neve, lakcíme, állampolgársága, aláírása. A vállalkozás neve, címe, képviseletére jogosult személy neve, beosztása, aláírása.
Az MKEH által kiadott engedéllyel rendelkező kötelezett neve és nyilvántartási száma.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs ilyen.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános tételű eljárási illeték (jelenleg 3.000,- Ft), a közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

fellebbezés
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály)

a döntés közlésétől számított 15 nap
5.000 Forint

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Hol és hogyan lehet a kérelmet benyújtani? Budapest Főváros Kormányhivatala (Közlekedési Főosztály), 1387 Budapest, Pf. 1007. címre postai úton vagy
személyesen, ügyfélfogadási időben a Budapest, VI. ker. Teréz krt. 62. szám alatt lehet benyújtani. Mikor és hogyan kell leróni az eljárási illetéket? A közigazgatási hatósági eljárási illetéket az eljárás megindításakor illetékbélyeggel az eljárást kezdeményező iraton kell megfizetni. Ki nyújthatja be a kérelmet? A muzeális jellegű gépjármű tulajdonosa vagy képviselője. Milyen jogszabályokat érdemes megismerni az ügyintézéshez? Az egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 25/2006. Korm. rendeletet.

Fontosabb fogalmak

muzeális jellegű jármű: az a gépjármű, amelyet legalább 30 éve gyártottak, használata kizárólag a jellegével összefüggő célból történik, továbbá az eredeti műszaki jellemzőit nem változtatták meg, vagy annak megfelelően helyreállították, illékony szerves vegyület (VOC): bármely szerves vegyület, amelynél a kezdeti forráspont legfeljebb 523 °K (250 °C) 101,3 kPa nyomáson mérve; VOC-tartalom: a használatra kész állapotú termék összetételében az illékony szerves vegyületek tömege gramm/liter (g/l) mértékegységben kifejezve. A száradás során kémiai reakcióval a bevonat részévé váló illékony szerves vegyületek tömege nem tartozik bele az adott termék VOC-tartalmába; kötelezett: az illékony szerves vegyületet tartalmazó festék, illetve lakk gyártója, behozatal, illetve import esetében az első belföldi forgalomba hozója, illetve annak első vevője, amennyiben a rendelet előírásainak meg nem felelő festékeket tovább forgalmaz

Vonatkozó jogszabályok

a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (3) bekezdés 2. pont,

egyes festékek, lakkok és járművek javító fényezésére szolgáló termékek szerves oldószer tartalmának szabályozásáról 25/2006. Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés, 5. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) és (5) bekezdés, 36. § (2) bekezdés 35.§ (1) bekezdés, 40.§ (1),(2), 40/A §, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés, 116.§.,
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § és 73. § (1) bekezdés
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. § (1) bekezdés,

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 2. § (8) bekezdés h) pont,

Kulcsszavak

muzeális jármű, karbantartás, javító fényezés, festék

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858