Ugrás a menüre

A Nemzeti Közlekedési Hatósággal hatósági szerződést kötött típusvizsgálót, illetve elfogadott szakértőt alkalmazó autóbusz fenntartó emelt sebességhatárú autóbuszok vizsgálatára való feljogosítása iránti kérelme

Kódszám

NKOZH00152

Az ügy rövid leírása

A típusvizsgálót, illetőleg a közlekedési hatóság által elfogadott szakértőt alkalmazó felhatalmazott autóbusz-fenntartót, kérelmére a közlekedési hatóság jogosítja fel az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározott műszaki feltételeknek való megfelelést tartalmazó szakvélemény kiállítására.

Ki jogosult az eljárásra?

Hatósági szerződést kötött típusvizsgáló, illetőleg a közlekedési hatóság által elfogadott szakértőt alkalmazó felhatalmazott autóbusz-fenntartó.
Általános szabályok szerint képviseletre, meghatalmazásra is van lehetőség a képviseleti jogosultság igazolásával.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3.000 Ft Illetékbélyeg formájában.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztály
cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62.
postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.

Ügyintézés határideje

21 nap, a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tekintetében az ügyintézési határidő két hónap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs fellebbezés, csak bírósági úton támadható meg.

Bírósági felülvizsgálat.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet közigazgatási bíróságnak kell címezni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági felülvizsgálat iránti kérelmet - a közigazgatási bírósághoz címzetten - a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályához kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára adni.
Nincs fellebbezési lehetőség. A bírósági eljárás illetékköteles, amelyet a bíróság döntése szerint kell megfizetni.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Hova, és hogyan kell benyújtanom a kérelmet? A kérelmet írásban a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Közúti Jármű Hatósági Főosztályra kell benyújtani személyesen vagy postai úton (cím: 1066 Budapest, Teréz krt. 62., postafiók: 1441 Budapest Pf.: 88.).
2. Hova, és hogyan kell befizetnem az eljárás díját? Az eljárás illetékét a kérelemre ragasztott illetékbélyegként kell leróni.
3. Mennyi időn belül hoznak döntést a kérelem kapcsán? A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdése alapján az ügyintézési határidő 21 nap, a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tekintetében az ügyintézési határidő két hónap.

Fontosabb fogalmak

Típusvizsgáló: a típusvizsgálat során – a Kormány rendeletében meghatározott esetben – a közlekedési hatóság által engedélyezett tanúsító szervezet (típusvizsgáló) működik közre a tényállás tisztázásában.

Autóbusz-fenntartó szervezet: az autóbusztípus javítására felkészült olyan gépjárműfenntartó szervezet, amely felhatalmazást kapott a közlekedési hatóságtól.

Emelt sebességgel közlekedésnek való megfelelés: az emelt sebességgel közlekedéshez meghatározottal egyenértékű műszaki feltételeknek, el kell fogadni a származási országban kiadott forgalmi engedélybe tett, a 100 km/óra sebességgel való közlekedésre jogosító bejegyzést is.

Vonatkozó jogszabályok

-a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) és (1a) bekezdés, (4) és (5) bekezdés, 34. § (1) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36. § (1) és (2) bekezdés, 40. § (1)-(2) bekezdés, 40/A. § 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) bekezdés, 109. §;
-a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet 13/A. § (5) bekezdés;
-a közlekedési igazgatási feladatokkal összefüggő hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 382/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 4. § (2) bekezdés;
-az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdés;
-a típusvizsgáló engedélyezésének részletes eljárási szabályairól és a típusvizsgálóval kötendő hatósági szerződés tartalmáról szóló 303/2009. (XII. 22.) Korm.rendelet 1. § (1)-(3) bekezdés, 2. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

típusvizsgáló; autóbusz-fenntartó; emelt sebességű közlekedés; autóbusz; tempo 100

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858