Ugrás a menüre

Az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK rendelet, a Fehéroroszországból és Oroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó végleges dömpingellenes vám kivetéséről szóló 1050/2006/EK rendelet és a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határára vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról szóló

Kódszám

MKEHK00066

Az ügy rövid leírása

A Fehéroroszországból származó 3104 20 50 és a 3104 20 90
KN kód alá tartozó kálium klorid termékekre 27,5 % dömping ellenes vámot kell alkalmazni, kivéve ha
- a termék vámkezelés előtti, közösségi határparitáson számított nettó ára megegyezik a 1050/2006/EK rendelet I. mellékletében meghatározott megfelelő minimum import árral, vagy magasabb annál és
- az I. mellékletben meghatározott és szabadforgalomba bocsátott termékek behozatalának mennyisége összesítve az adott naptári évben, nem érte el közösségi szinten meghatározott, felső határt ( 700 000 tonna/év).

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve
nem jogosult

Milyen adatokat kell megadni?

1. exportőr (név és teljes cím, telefon-/faxszám, e-mail cím);
2. importőr (név és teljes cím, telefon-/faxszám, e-mail cím és HÉA-szám);
3. az áruk pontos árumegnevezése és TARIC-kódja(i);
4. az áru származási országa;
5. feladási ország;
6. mennyiség tonnában kifejezve;
7. az érintett termék (adott esetben, az Incoterms 2000-ben meghatározottak szerint) közösségi határparitáson számított
CIF vagy DAF értéke, a TARIC-szám szerint;
8. a szerződés dátuma és száma;
9. keltezés (hely és idő), valamint a kérelmező aláírása;
10. a következő, aláírt nyilatkozattal: Alulírott kijelentem, hogy a kérelemben szereplő valamennyi információ a valóságnak
megfelel, helyes és az 1818/2006/EK bizottsági rendelet a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határárra vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról. bizottsági rendeletben szereplő követelményekkel összhangban van.

Milyen iratok szükségesek?

A kérelemhez mellékelni kell:
• az import alapját képező szerződés eredeti és egy másolati példányát (csak azok a szerződések fogadhatóak el, amelyek kizárólag az importőr nevére vannak kiállítva),
• amennyiben megbízott vagy meghatalmazott a kérelmező meghatalmazásából, vagy megbízásából nyújtja be a kérelmet, vagy veszi át az engedélyt, akkor a megbízottnak vagy meghatalmazottnak rendelkeznie kell az adott kérelemre vagy adott engedélyre vonatkozó szabályos megbízási szerződéssel vagy meghatalmazással, melyek eredeti vagy hiteles másolati példányát a kérelemhez mellékelni kell.
Az import engedély kiállítása az illetékről szóló 1990. évi XCIII. Törvény szerint illetékköteles.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

15.000 Ft, illetékbélyeg formájában kell leróni

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelmek befogadása egész évben folyamatosan történik, kibocsátás 10 napon belül.

Jogorvoslati lehetőség

Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága, másodfokon a Hivatal központi szerve jár el. A fellebbezéset a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szerve bírálja el.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Csak behozatali engedéllyel importálható kálium-klorid? Csak fehéroroszországi származás esetén ajánlott, hogy ne kelljen megfizetni a dömping vámot. Ha más EU tagországból szeretnék kálium-kloridot behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? IGEN

Fontosabb fogalmak

Behozatali engedély: Csökkentett vámtételű behozatal lehetősége. Dömpingár: A dömpingár a nagyon alacsony, lényegében akár az árak minimumaként általános határnak elfogadott változó költségeknél kisebb ár. Alkalmazásával az egyébként jól működő versenytársak kiszoríthatók a piacról. Kálium-klorid:(KCl) egy alkálifém-halogenid, melyet a kálium és a klór alkot. Tiszta állapotban szagtalan, fehér színű, vagy színtelen kristályokat alkot. Az élelmiszeriparban, a gyógyszeriparban és a vegyiparban széles körben alkalmazzák. Legnagyobb mennyiségben műtrágyaként használják fel, ugyanis a növények növekedési ütemét nagyban befolyásolja a talajban található kálium mennyisége.

Vonatkozó jogszabályok

1818/2006/EK bizottsági rendelet a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határárra vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról. bizottsági rendelet a Fehéroroszországból származó kálium-klorid behozatalára vonatkozó dömpingellenes intézkedések vonatkozásában a kálium-klorid mennyiségi felső határárra vonatkozó igazgatási rendszer alkalmazásáról; a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. Rendelet 15. §

Kulcsszavak

kálium-klorid behozatal, behozatali engedély, Fehéroroszország

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858