Ugrás a menüre

Kábítószer-prekurzorok behozatali engedélyének kiadása iránti kérelem

Kódszám

MKEHK00073

Az ügy rövid leírása

A nem közösségi árunak minősülő 1. kategóriájú kábítószer-prekurzoroknak az Európai Unió vámterületére történő beléptetéséhez Budapest Főváros Kormányhivatala  (BFKH) által kiadott behozatali szállítási engedély szükséges. Az engedélykérelmet a BFKH honlapján közzétett formanyomtatványon kell benyújtani. A behozatal engedélyezéséhez a Nemzeti Adó- és Vámhivatal szakhatósági állásfoglalása szükséges. Az ügyintézési határidő – hiánytalan kérelem esetén - 15 munkanap. Az engedély érvényessége 6 hónap, egy szállításra érvényes. Az engedély 1-4. pld-ban készül. Az. 1 pld. a kiállító BFKH-nál marad. A 2. pld-t a BFKH megküldi a kiviteli ország illetékes hatósága részére. A 3. pld-t az importőr a vámhivatal rájegyzésével visszaküldi a BFKH részére. A 4. pld-t az importőr tartja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy; importőr.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

a) az importőr, a harmadik országbeli exportőr, a behozatalban érintett más gazdasági szereplő neve és címe; b) a jegyzékben szereplő anyagnak a 111/2005/EK tanácsi rendelet melléklete szerinti neve, keverék vagy természetes termék esetén annak neve, nyolcjegyű KN kódja, az abban található jegyzékben szereplő anyag melléklet szerinti neve; c) a jegyzékben szereplő anyag mennyisége és tömege, keverék vagy természetes termék esetében az abban található jegyzékben szereplő anyag mennyisége, tömege és - amennyiben rendelkezésre áll - százalékos aránya d) ha rendelkezésre áll a szállítás részletes adatai: a szállítás módja, a szállítóeszköz, a tervezett behozatali tevékenység helye és időpontja; az előírt behozatali tevékenységi engedély száma.

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási illeték megfizetésének igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Illetékköteles eljárás. 15.000 Ft, készpénz-átutalási megbízás (csekk, vagy banki átutalással, vagy internetes bankkártyás (VPOS) fizetéssel.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala  (Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály)

Ügyintézés határideje

15 munkanap - az ügy iratainak hiánytalansága esetén. Azaz: a szakhatósági állásfoglalás megválaszolásának idejét nem beleértve. Az ügyintézési idő számítása a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi XCL. törvény szerint.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.


Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.


A jogorvoslatra a keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni. 
Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. 
A döntés közlésétől számított 30 nap

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kábítószer-prekurzorok behozatalára a szállítási engedélyek milyen érvényességgel adhatók? 
Válasz: A 1. kategóriájú anyagok egyszeri szállítására szóló engedély érvényessége 6 hónap. 
Kell-e behozatali engedélyt kérni a 2. kategóriájú anyagok EU-n kívüli országokból történő behozatalához? 
 Válasz: A 2. kategóriájú anyagok harmadik országokból történő behozatalához nem szükséges a 111/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikke szerinti behozatali engedély. Ugyanakkor az EU-n kívüli viszonylatok esetén a 2. kategóriájú anyagokkal végzett behozatali tevékenységet a 111/2005/EK bizottsági. rendelet 7. cikke alapján a BFKH-nál be kell jelenteni.

Fontosabb fogalmak

Végső címzett – az áru magyarországi felhasználója, amely azonos lehet az importőrrel; egyéb gazdasági szereplő – a behozatalban közreműködő egyéb szereplő, pl. közvetítő cég, vámügynök; a BFKH tájékoztatása a behozatal megtörténtéről - az engedély 3. példányát a vámhivatal vámkezelési igazolásával az importőr visszaküldi a BFKH részére.

Vonatkozó jogszabályok

A többször módosított, a kábítószer-prekurzoroknak a Közösség és harmadik országok közöti kereskedelme nyomon követésére vonatkozó szabályok megállapításáról szóló 111/2005/EK tanácsi rendelet 20. cikk - 25. cikk; 
2015/1013 (EU) bizottsági végrehajtási rendelet 11. cikk, IV. melléklet; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés; 
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 3 § (2) bekezdés h) pontja, 27. § (1) bekezdés b) pontja.     

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag, kábítószer-prekurzor, 1. kategória, KN kód, importőr, exportőr, szakhatósági állásfoglalás, behozatali vámeljárás.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858