Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyonról, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetekről hatósági igazolás kiadása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00026

Az ügy rövid leírása

A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, mint az állami földtani feladatokat ellátó szerv vezeti az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon, valamint az energetikai és ipari eredetű szén-dioxidot tároló földtani szerkezetek nyilvántartását, amelyekkel kapcsolatban a jogosult kérelmére, külön jogszabályban meghatározott díjazásért, igazolást ad ki.

Ki jogosult az eljárásra?

1. Élő bányászati jogosultsággal kapcsolatos ügyben kérelmet csak a bányafelügyelet nyilvántartásában szereplő jogosított természetes, vagy jogi személy nyújthat be.
2. Törölt bányászati jogosultsággal kapcsolatos ügyekben a kérelem benyújtására jogosult ügyfelek köre nincs korlátozva.
Nincs jogszabályi korlátozás arra, hogy az ügyfél csak személyesen járhat el, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 40. § (1) szabályozásának megfelelően van lehetőség a képviseletre is.

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelmező adatai: az eljárást kezdeményező személy/társaság neve, székhelye, ügyintéző neve, telefonszáma, e-mail címe,
2. Az igazolni kért adatok körének pontos meghatározása: kutatási terület, bányatelek, geotermikus védőidom megnevezése, az igazolni kért adatok felsorolása

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő a kérelemhez csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárásért az ügyet indítónak igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetnie, melynek mértéke 9.000.- Ft. A felügyeleti díjat fizető kérelmező esetében a felügyeleti díj - legfeljebb a tárgyévre megállapított fizetési kötelezettség mértékéig - csökken a fizetésre kötelezett által a bányafelügyeleti eljársért a tárgyévben megfizetett igazgatási szolgáltatási díjak összegével. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése az ügyindítást követően megküldött számla alapján banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

10 nap

Jogorvoslati lehetőség

A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési lehetőség
nincs fellebbezési mlehetőség, így fellebbezési illeték sincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Jelenleg nem áll rendelkezésre ilyen anyag, sem erre vonatkozó tapasztalat. Lehetséges kérdések és válaszok:

1. Kérdés: Milyen adatokról kérhető hatósági igazolás
Válasz: A jogosult minden, az állami ásványi nyersanyag és geotermikus energiavagyon, valamint energetikai és ipari eredetű széndioxidot tároló földtani szerkezettel kapcsolatos adatról kérhet hatósági igazolást.

2. Kérdés: Mit olyankor a teendő, ha a kiadott hatósági igazolás (hatósági bizonyítvány) adattartalmával a kérelmező nem ért egyet.
Válasz: A hatósági bizonyítványban foglaltakat - az ellenkező bizonyításáig - mindenki köteles elfogadni. A hatósági bizonyítvány ellen az ellenérdekű ügyfél nem élhet fellebbezéssel, de a hatósági bizonyítvány felhasználási célja szerinti eljárásban bizonyíthatja, hogy a hatósági bizonyítvány tartalma valótlan.

Fontosabb fogalmak


„Ásványi nyersanyag”: olyan ásványi anyag, mely a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten hasznosítható. Nem minősül ásványi nyersanyagnak a külön törvény hatálya alá tartozó talaj és halmazállapotától függetlenül a víz.
„Ásványvagyon” az ásványi nyersanyagoknak azon része, amelynek mennyiségét és minőségét földtani, valamint bányaműszaki és -gazdasági szempontok alapján becsléssel vagy számítással határozzák meg.
„Geotermikus energia”: a földkéreg belső hőenergiája.
„Földtani ásványvagyon”: az ásványi nyersanyag kutatási adatokkal igazolt teljes mennyisége, amelyet az adott ásványi nyersanyagra jellemző paraméterekkel (számbavételi kondíciókkal) - műszaki és gazdasági korlátok alkalmazása nélkül - határoznak meg.
„Ipari ásványvagyon” a földtani ásványvagyonnak az a része, amely az adott időpontban gazdaságosan kitermelhető.
„Kitermelhető ásványvagyon”: a bányatelek-térben a földtani ásványvagyonnak a pillérekben (határpillér, védőpillér) lekötött vagyonnal csökkentett, a fennálló tudományos-technikai fejlettségi szinten kitermelhető része.
„Energetikai és ipari eredetű szén-dioxid”: a fosszilis ásványi nyersanyagok termikus bomlása és fosszilis energiahordozók elégetése során keletkező szén-dioxid.
„Energetikai és ipari eredetű szén-dioxid föld alatti tárolóhely”: egy földtani szerkezetnek az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid föld alatti tárolására használt, meghatározott kiterjedésű térrésze, az ehhez kapcsolódó felszíni és besajtoló berendezésekkel együtt.

Vonatkozó jogszabályok

A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 25. § (1)- (5) bekezdés, 43. § (9b) és (9c) bekezdés, 49. §, 1, 2, 11, 14, 23, 30, 31, 45. pontja,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 21. pont, 11-12. §, 2-4. melléklet,
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § , 34. § (3) bekezdés, 36. § (2) bekezdés, 82. §, 83. §
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 57/2005. (VII. 7.) GKM rendelet 2. § és a 2. melléklet A/19.2 eljárás (A192), 3. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

ásványi nyersanyag, geotermikus energia, földtani ásványvagyon, ipari ásványvagyon, kitermelhető ásványvagyon

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858