Ugrás a menüre

Kitermelés szüneteltetése műszaki üzemi tervének jóváhagyása és a szüneteltetés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00034

Az ügy rövid leírása

A bányavállalkozó a bányaüzemben a feltárási és kitermelési tevékenység végzését legfeljebb 6 hónapig szüneteltetheti külön bányafelügyeleti engedély nélkül. A kitermelést 6 hónapot meghaladóan szüneteltetni csak a bányafelügyelet engedélyével, jóváhagyott "szüneteltetési műszaki üzemi terv" alapján lehet.

Ki jogosult az eljárásra?

A bányavállalkozó vagy képviselője

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe

2. A kérelem előterjesztőjének arra vonatkozó kifejezett kérelme, hogy mely bányatelkek területén művelt bányaüzem vonatkozásában kezdeményezi a szüneteltetési műszaki üzemi terv jóváhagyását

Milyen iratok szükségesek?

1. A szüneteltetetés műszaki üzemi terve.
2. A szüneteltetetés időtartama alatt a bánya-üzem területéhez tartozó idegen ingatlanon tervezett egyéb tevékenységhez az ingatlan igénybevételi jogosultság igazolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A tárgyi eljárás igazgatási szolgáltatási díj megfizetése ellenében kerül lefolytatásra. Az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 22 000 Ft. Kód: A0340

Hol intézhetem el?

bányafelügyelet hatáskörébe tartozó hatósági ügyekben - jogszabályban meghatározott kivétellel - első fokon a területileg illetékes Megyei Kormányhivatal, másodfokon a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat (MBFSZ) jár el. Több kormányhivatal illetékességi területét érintő hatósági ügy esetén az eljáró kormányhivatalt az MBFSZ elnöke jelöli ki. A kormányhivataok megnevezése, székhelye és illetékessége a következő: Pest Megyei Kormányhivatal , Budapest, Komárom-Esztergom Megye, Nógrád Megye és Pest Megye területére kiterjedő illetékességgel,Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal  Miskolc, Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye területére kiterjedő illetékességgel, Baranya Megyei Kormányhivatal Baranya, Tolna, Somogy és Zala megye területére kiterjedő illetékességgel,Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnok, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád és Jász-Nagykun-Szolnok megye területére kiterjedő illetékességgel,Veszprém Megyei Kormányhivatal  Veszprém, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Vas és Veszprém megye területére kiterjedő illetékességgel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Igen
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.
illetékes Megyei Kormányhivatal 
Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A döntés elleni fellebbezés igazgatási szolgál-tatási díjfizetési kötelezettséggel jár. A díj mértéke az első fokú eljárásra megállapított díj 50%-a. 11 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk a bányaüzem szüneteltetésének fogalma alatt?
Lásd a 2. pontban foglaltaknál.

Mi szükséges a bányaüzem szüneteltetéséhez?
Hat hónapot meg nem haladó szüneteltetés esetén a szüneteltetés szándékának előzetes bejelentése (feltéve, hogy a bányaüzem egyébként rendelkezik érvényes kitermelésre vonatkozó műszaki üzemi tervvel), ezt meghaladóan pedig jóváhagyott szüneteltetési műszaki üzemi terv.

Fontosabb fogalmak

Szüneteltetés fogalma alatt olyan bányászati tevékenységet értünk, amikor a bányában (szénhidrogén-mezőben) feltárási (vágathajtási, mezőfejlesztési) és kitermelési (fejtési) munkát – a szezonjellegű munkák esetét kivéve – a művelés újraindításának igényével, valamely ok miatt 6 hónapot meghaladó időtartamban nem végeznek.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 30. § (1) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés, 49. § 3. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 29.§ (1) bekezdés, 33.§ (1), (3) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35.§, 40.§, 40.§ (4) bekezdés, és 40/A.§, 71.§ (1) bekezdés, 94.§ (1) bekezdése, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1 § (2) bekezdés és 1. számú melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1-3. §, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11. § (3) bekezdés, 1. melléklet, 3. melléklet
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 13. § (2) bekezdés, 17. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

bányaüzem szüneteltetése, idényjellegű szüneteltetés, szüneteltetési műszaki üzemi terv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858