Ugrás a menüre

Művelési eljárás növelt hatékonyságúnak minősítése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00043

Az ügy rövid leírása

A bányavállalkozó kérheti annak megállapítását, hogy az általa alkalmazni tervezett művelési eljárás növelt hatékonyságú. A művelési eljárás akkor tekinthető növelt hatékonyságúnak, ha rétegkezelési, kitermelés-technológiai vagy felszíni technológiai beavatkozásokkal az ipari készlet növelésére gyakorolt hatása bizonyított.

Ki jogosult az eljárásra?

A bányavállalkozó vagy képviselője
Nincs ilyen jogszabályi előírás

Milyen adatokat kell megadni?

Azoknak a rétegkezelési, kitermelés-technológiai vagy felszíni technológiai beavatkozásoknak a jellemző adatai és ismérvei, amelyeknek az ipari készlet növelésére gyakorolt hatása bizonyított.


Milyen iratok szükségesek?

a) a növelt hatékonyságú eljárás ismertetése,
b) a növelt hatékonyságú eljárással érintett mezőben (telepben, blokkban) üzemelő kutak jellemző termelési adatai a kutak üzembe helyezésétől kezdődően,
c) a jellemző termelési adatok regisztrálásának folyamata, azok visszaellenőrzésének lehetősége,
d) az eljárásban részt vevő kutak kiképzése, felszíni termelő rendszerei, azok esetleges módosításai az eljárás során,
e) az eljárás befejezését követően, annak közép és hosszú távú további termelésre gyakorolt hatásának tervezete,
f) az érintett mező vagy telep eljárás bevezetése előtt módosított művelési terv,
g) annak bizonyítása, hogy az érintett telep, blokk külön zárt rendszert képez, amennyiben a növelt hatékonyságú eljárás nem mezőszinten kerül bevezetésre,
h) az eljárás alkalmazása alatti, és a várható kihatásainak éveire benyújtandó kitermelési műszaki üzemi tervek növelt hatékonyságú részeire vonatkozó termelési adatok,
i) a növelt hatékonyságú eljárás alkalmazását megelőzően és az eljárás alatt tervezett kőolaj viszkozitási adatok és
j) a növelt hatékonyságú eljárással érintett mező vagy telep nyomásértékei az eljárás alatt tervezett nyomásértékekkel együtt.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

45 000 Kód A0710 igazgatási szolgáltatási díj Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetése banki átutalással, vagy postai készpénzátutalási megbízással lehetséges.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható.
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk növelt hatékonyságú művelési eljárás fogalma alatt?
A fogalom definíciója a 2. pontban olvasható.

Hogyan minősíthető egy művelési eljárás növelt hatékonyságúvá?
A Magyar Bányászati és Földtani Szolgálathoz benyújtott kérelem elbírálása alapján.

Fontosabb fogalmak

"Növelt hatékonyságú művelési eljárás" olyan végső többletszénhidrogén-kihozatali eljárás, amely megnöveli az elsődleges és másodlagos művelési eljárásokkal kitermelhető szénhidrogén mennyiséget.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 49.§ 25. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (5)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 26. pont, 11-12. § és 2-4. melléklet
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 4. § (10)-(10a) bekezdés, a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 2. § (2) bekezdés, 1. melléklet 1. táblázat 40. pont;

Kulcsszavak

növelt hatékonyságú művelési eljárás, EOR

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858