Ugrás a menüre

Más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00047

Az ügy rövid leírása

Az ország területén nagyon sok olyan korábban bányászati célból létesített külszinről nyíló bányatérség vagy egyéb létesítmény található, amelyet más célra (pl. tárolótérként, gombatermesztésre, stb.) hasznosítanak. A hasznosítás megszüntetését követően a földalatti bányatérségek felhagyására a területileg illetékes kormányhivatal engedélyével kerülhet sor.

Ki jogosult az eljárásra?

A hasznosító vagy képviselője

Milyen adatokat kell megadni?

1. A kérelem előterjesztőjének neve, címe (2004. évi CXL. törvény 35.§ (1) bekezdése).
2. A más célra hasznosított földalatti bányatérség (létesítmény) megnevezése.
3. A kérelemhez csatolt mellékletek felsorolása.
4. A más célra hasznosított föld alatti bányatérségek felhagyásának engedélyezésére irányuló kérelem

Milyen iratok szükségesek?

1. a földalatti bányatérségek felhagyására vonatkozó műszaki terv
2. A felhagyott bányatérséggel érintett ingatlanok tulajdonosainak (kezelőinek) név- és címjegyzéke.
3. A 3000 forint összegű általános tételű eljárási illeték megfizetésének igazolása vagy illetékbélyegben történő csatolása.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

3000 forint összegű általános tételű eljárási illeték.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Fellebbezhető.
van lehetőség fellebbezés benyújtására
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145. Budapest, Columbus u. 17-23.
Az I. fokú határozatot hozó kormányhivatalhoz
Az I. fokú döntés közlésétől számított 15 napon belül.
A döntés elleni fellebbezés 5000 Ft értékű illeték-fizetési kötelezettséggel jár.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit értünk a földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása alatt?
Más célú hasznosításnak kell tekinteni
a) a megszünt földalatti bányák hasznosításra alkalmas nyitva maradó bányatérségeinek és egyéb közcélra hasznosítható létesítményeinek;
b) a felhagyott szénhidrogéntelepeknek
nem bányászati célból történő használatbavételét.

Hogyan lehet felhagyni az ilyen létesítményeket?
A felhagyás műszaki üzemi tervét jóváhagyó kormányhivatali engedély beszerzésével és a tervben foglaltak végrehajtásával.

Fontosabb fogalmak

Felhagyás: a külszínre nyíló bányatérségek szabályszerű lezárása, tömedékelése, és a külszin tájrendezésének elvégzése.
Bányászati rekultiváció: a föld alatti térségeknek környezetet nem veszélyeztető felhagyása.

Vonatkozó jogszabályok

a bányászatról szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 42. § (3) bekezdés, 43. § (1) és (3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29.§ (1), (2) bekezdés
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33.§ (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 40.§ (1) bekezdés, (4) bekezdés, 71.§ (1) bekezdés, 98.§ (1) bekezdés, 99.§ (1) bekezdés, 102.§ (1) bekezdés
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. § 1. melléklet, 2-4. melléklet
a bányatörvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdés, 34.§ 5., 6. pont
Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) és (2) bekezdések, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §,
Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 5. § (1) bekezdés a) pontja

Kulcsszavak

földalatti bányatérségek és egyéb bányászati létesítmények más célú hasznosítása, felhagyás, bányatérségek bezárása

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858