Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Bányabiztonsági szabályzatok egyes előírásai alól eltérés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00048

Az ügy rövid leírása

A bányászati és a gázipari tevékenységet a meghatározott biztonsági előírások szerint kell végezni. A biztonsági előírásokat az adott tevékenységre vonatkozó biztonsági szabályzatok állapítják meg. A biztonsági szabályzatok egyes előírásai alól a munkavégzés megkönnyítése, egyszerűsítése érdekében egyedi eltérés vagy akár felmentés is engedélyezhető az ezt kérelmező egyes bányavállalkozó vagy gázipari engedélyes részére, amennyiben az nem veszélyezteti a munkavégzést, az élet és vagyonbiztonságot és a biztonsági szabályzatban foglalt követelmény (biztonsági szint) a szabályzat szerinti módon nem biztosítható, viszont van más alkalmas műszaki megoldás, amellyel az egyenértékű biztonsági szint biztosítható. Az eljárás célja ezen engedély megadása. Biztonsági szabályzatok, amelyek alól egyedi eltérés, felmentés adható:
1. a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet
2. a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet
3. a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet
4. a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet
5. a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
6. a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
7. a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet az a bányászati tevékenységet végző bányavállalkozó vagy gázipari tevékenységet végző gázipari engedélyes nyújthajta be, akinek az eltéréssel, felmentéssel érintett bányaüzemet is magában foglaló bányatelek a jogosultságában található vagy ahol a tevékenységgel érintett létesítmény található.
A közigazgatási eljárási szabályok szerint lehetőség van az eljárásban képviseletre.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg külön, hogy a kérelemnek az általános szabályokon kívül mit kell tartalmaznia. A tényállás megfelelő tisztázása érdekében a kérelemnek az alábbiakat célszerű tartalmaznia: 1. meg kell jelölni a kérelemben az egyedi eltéréssel, felmentéssel érintett bányatelket, bányaüzemet, ezen belül pedig pontos adatokkal meg kell adni azt az érintett területet, amelyre vonatkozó előírások alól kérik az eltérést, felmentést, egyéb esetben pedig azt a tevékenységet és tárgyát, amelyre vonatkozó biztonsági szabály alól eltérést vagy felmentést kérnek (pl.: gázelosztóvezeték, célvezeték), 2. meg kell jelölni a biztonsági szabályzatnak azon egyes előírásait, amelyek alól eltérést vagy felmentést kér a kérelmező, és az eltérés vagy felmentés műszaki-biztonsági szempontokkal is alátámasztott indokolását, 3. meg kell adni az eltérés, felmentés alapján történő munkavégzés engedélyezése esetén az előírásban foglalt követelménnyel egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldást, 4. mindezeket pedig szükség szerint rajzos dokumentációval is alá lehet támasztani.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot, de adott esetben a kérelemben foglaltak terjedelmére tekintettel műszaki, illetve rajzos dokumentációban is megadhatóak a kérelem elbírálásához szükséges információk.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 30.000 Ft, amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

A kérelem befogadására az illetékes megyei kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfelljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen fellebbezésnek van helye.
A fellebbezést a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnak kell címezni.
Az ügyben eljáró kormányhivatalhoz
15 nap
Az első fokú eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 15.000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)


1. Mi az a biztonsági szabályzat? Mindazon a miniszter által rendeletben meghatározott biztonsági szabályok, előírások összessége, amelyeket a bányászati tevékenység vagy a gázipari tevékenység során a bányavállalkozónak és a gázipari engedélyesnek be kell tartania.
2. Mely jogszabályok tartalmazzák a bányabiztonsági szabályokat?
a) a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet
b) a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet
c) a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet
d) a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet
e) a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet
f) a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet
g) a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet
3. Mit jelent, hogy az eltérés, felmentés egyedi? A biztonsági szabályzatokban meghatározott egyes, néhány pontosan megjelölt előírás alól történik az eltérés, felmentés engedélyezése egy meghatározott bányavállalkozó, illetve gázipari engedélyes részére.

Fontosabb fogalmak

1. Bányavállalkozó'' a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy.
2. Bányászat (bányászati tevékenység): ásványi nyersanyagok kutatása, feltárása és kitermelése, az e tevékenységek során keletkező hulladékok kezelése, valamint az ásványvagyon-gazdálkodás. Bányászati tevékenységnek minősül többek között a bánya szüneteltetése, bezárása, a szénhidrogénmező felhagyása.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21. § (1) bekezdés c) pont, 33. § (1) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35-37. §, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 96. §, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, 106. §, 116. §;
A bányászatról szóló 1993. évi XLIII. törvény 34. § (1)-(2) bekezdése, 43. § (1) bekezdés; 43. § (3)-(4) bekezdés; 43. § (9b) bekezdés, 44. § (1) bekezdés;
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 11-12. §  1. melléklet és 2-4. melléklet;
A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról szóló 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 30. § (1) bekezdés;
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. § (2) bekezdés, 2. §, 1. számú melléklet 1. táblázat 49. és 50. pontja;
a bányaüzemekben megvalósítandó biztonsági és egészségvédelmi követelmények minimális szintjéről szóló 4/2001. (II. 23.) GM rendelet; a védő- és határpillérek méretezéséről szóló Bányabiztonsági Szabályzat kiadásáról szóló 12/2003. (III. 14.) GKM rendelet; a Kőolaj- és Földgázbányászati Biztonsági Szabályzatról szóló 2/2010. (I. 14.) KHEM rendelet; a külszíni bányászati tevékenységek Biztonsági Szabályzatáról szóló 43/2011. (VIII. 18.) NFM rendelet; a föld alatti bányászati tevékenységek biztonsági szabályzatáról szóló 61/2012. (XI. 22.) NFM rendelet; a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X. 11.) GKM rendelet; a szénhidrogén szállítóvezetékek biztonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 79/2005. (X. 11.) GKM rendelet

Kulcsszavak

bányabiztonsági szabályzat, biztonsági szabályzat, egyedi eltérés, egyedi felmentés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858