Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Jelölt terméknek a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok (RID) szerinti osztályba sorolásának jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00052

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet ellátja a RID Mellékletében meghatározott,
a) a RID Mellékletének 1 osztályába tartozó robbanóanyagokkal és tárgyakkal, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagokkal kapcsolatos hatósági feladatokat; és
b) a szerves peroxidok és az önreaktív anyagok besorolásával és szállítási feltételeivel kapcsolatos hatósági feladatokat. (Jóváhagyja a szállítás előtt a a termékek osztályba sorolását.)

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a terméket megrendelő vállalkozás, a szállítmány címzettje (természetes személy, jogi személy) nyújthajta be.
A közigazgatási eljárási szabályok szerint lehetőség van az eljárásban képviseletre. Vállalkozó lehet természetes vagy jogi személy is.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg külön, hogy a kérelemnek az általános szabályokon kívül mit kell tartalmaznia. Ugyanakkor az érdemi döntéshez, illetve a tényállás megfelelő tisztázáshoz célszerű megadni: a kérelmező nevét, címét; a termékeket feladó nevét és címét; a besorolást végző hazai független vizsgáló szervezet nevét, címét vagy a besorolást ellenjegyező szakértő nevét, címét és szakértői névjegyzéke számát.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot. Ugyanakkor a kérelem elbírálása, a tényállás megfelelő tisztázása érdekében csatolni szükésges a termékek listáját, melynek a termékek műszaki jellemzőin túlmenően az UN számát és az osztályozási kódját is tartalmaznia kell; valamint a szakértő által készített szakvéleményt a termékek besorolását illetően.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

34.000,- Ft igazgatási szolgáltatási díj

Hol intézhetem el?

A kérelem elbírálására a Magyar Bányászati és Földtani Hivatal rendelkezik országos hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton támadható a döntés.
Fellebbezési lehetőség nincs, csak bírósági úton támadható a döntés.
Az MBFSZ bányafelügyeleti és állami földtani feladatokat ellátó szervként hatósági ügyekben országos illetékességgel jár el, döntését felügyeleti jogkörben megváltoztatni vagy megsemmisíteni nem lehet.
A bírósági felülvizsgálati kérelem címzettje a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
A bírósági felülvizsgálati keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatnál (1145 Budapest, Columbus u. 17-23.) kell benyújtani.
30 nap
Illeték: 30.000,- Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Magyarországon mely hatóság hagyja jóvá a robbanóanyagok vagy tárgyak valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint szerves peroxidok és az önreaktív anyagok RID szerinti osztályba sorolását?

A robbanóanyagok és tárgyak, valamint a járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, valamint szerves peroxidok és az önreaktív anyagok osztályozási kódját szállítás előtt valamely Szerződő Fél illetékes hatóságának jóvá kell hagyni. Magyarországon ez a hatóság a bányafelügyelet.


2. Ha a termék osztályozási kódját már más állam jóváhagyta, kell-e Magyarországon is ilyen kérelmet előterjeszteni?

Nem, amennyiben a más állam a Nemzetközi Vasúti Árufuvarozási Egyezményre vonatkozó Egységes Szabályok mellékleteire vonatkozó megállapodásban részes Szerződő Fél.


Fontosabb fogalmak

Tekintettel arra, hogy a szállítást végző személyek, a gyártó és a megrendelő szakemberektisztában vannak az előírásokkal, nehézséget okozó fogalom nem határozható meg.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 33. § (1)-(1a) bekezdés, 34. § (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 36-37. §, 40. § (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés,
a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 166. §
a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1) bekezdés; 43. § (3) bekezdés; 44. § (1) bekezdés k) pont;
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdése, 43. § (3) bekezdés, 73. § (1) bekezdés, 74/A. § (1) bekezdés;
a Nemzetközi Vasúti Fuvarozási Egyezmény (COTIF) módosításáról Vilniusban elfogadott, 1999. június 3-án kelt Jegyzőkönyv C Függeléke Mellékletének kihirdetéséről, valamint a belföldi alkalmazásának egyes kérdéseiről szóló 2015. évi LXXXIII. törvény 4. §, 3. melléklet
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (5) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 4. pont, 11-12. § és 2-4. melléklet

Kulcsszavak

Robbanóanyagok vagy tárgyak, járulékos veszélyként robbanó tulajdonsággal rendelkező anyagok, szerves peroxidok, önreaktív anyagok, osztályba sorolás, RID

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858