Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A bányabiztonsági szabályzatok előírásai alóli általános eltérés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00084

Az ügy rövid leírása

Az MBFSZ első fokú hatáskörébe tartozik a biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyezése. A biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés, felmentés engedélyét az MBFSZ adja ki.

Ki jogosult az eljárásra?

Bányavállalkozó, vállalkozó vagy alvállalkozó

Milyen adatokat kell megadni?

A biztonsági szabályzatok előírásai alól történő általános eltérés engedélyezése iránti kérelemben az alábbiakat kell szerepeltetni:
a) bányavállalkozó megnevezése, címe,
b) bányászati jogában álló bányatelek megnevezése, amelyre vonatkozóan a biztonsági szabályzat alól történő általános eltérést kéri,
c) a biztonsági szabályzat megnevezése és annak előírása, amelyre vonatkozóan az általános eltérést kéri,
d) a biztonsági szabályzat nevezett előírása alól milyen eltérést kér,
e) az általános eltérés iránti kérelem részletes indokolása, kitérve arra, hogy miért nem tudja teljes mértékben betartani a biztonsági szabályzat megnevezett előírását,
f) az eltérés megadása esetén milyen biztonsági intézkedéseket tesz, amelyek helyettesíthetik a szabályzattól való eltérést,
g) indokolását az eltérést kiváltó biztonsági intézkedések megfelelőségére vonatkozóan.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

60.000,- Ft

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

Ügyintézés határideje

21nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

Csak bírósági úton.
Bírósági felülvizsgálat (nincs lehetőség fellebbezésre)
a tevékenység végzésének helye szerinti Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság
a döntést hozó Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
közléstől számított 30 nap

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: A jogszabályban megállapított biztonsági szabályzat előírása alól általános eltérést mikor lehet kérni?
Válasz: Amikor nem csak egy területre vagy a szabályzat egy előírására vonatkozik a kérelem, hanem a bányavállalkozó területileg is különböző helyein vagy a szabályzat több előírására vonatkozóan kér eltérést, úgy, hogy közben egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldást dolgoz ki, amelyet benyújt az engedélyező hatósághoz. Az eltérés azt jelenti, hogy meghatározott feltételek mellett eltérhet a biztonsági szabályzat szó szerinti előírásától, de a szükséges biztonságot más intézkedésével biztosítja. Ekkor a tevékenység végzése olyan, hogy a kormányhivatal nem tekinthet el a biztonsági szabályzat előírásának alkalmazásától, vagyis nem lehet felmentésről szó.
Kérdés: Ha nem biztonsági szabályzat előírásától, hanem egyéb jogszabályban előírtaktól szeretnék eltérni, kaphatok-e eltérési engedélyt?
Válasz: Nem adható sem általános sem egyedi eltérés, de még felmentés sem, mert csak biztonsági szabályzat előírására vonatkozhatnak az előbbiek.
Kérdés: Mi a különbség az eltérés és felmentés között?
Válasz: A felmentés esetén nem kell végrehajtani azt a jogszabályi biztonsági előírást, amely alól a felmentést megkapta a kormányhivataltól a bányavállalkozó, míg az eltérés esetén a biztonsági szabályzat előírását egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldással köteles a kérelmező kiváltani.
Kérdés: Mi a különbség az egyedi és az általános eltérés vagy felmentés között?
Válasz: Az eltérés és felmentés közti különbséget a fenti válasz tisztázta. Az általánosság és egyediség közötti különbség abból adódik, hogy az egyediség esetén a szabályzat egy adott előírására kérnek felmentést vagy eltérést, míg az általánosság különböző helyszínre és több szabályzati előírásra is vonatkozhat.

Fontosabb fogalmak

Bányavállalkozó: a bányászati tevékenység végzésére jogosult jogi vagy természetes személy.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: A Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet 3. § (5) bekezdés 6. pont,
Illetékesség: a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (5) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 9. pont,
Ügyre vonatkozó eljárási jogszabályok: A bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1)-(3) bekezdés, 44. § (1) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. §,
Ügyintézési határidő: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. CXL. törvény 33. § (1) bekezdés,
Eljárási illeték:
A bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. sz. táblázat 49. pont,
Jogorvoslat: A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. §, 99. § (1) bekezdés,

Kulcsszavak

eltérés, felmentés, egyedi, általános, biztonsági szabályzat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858