Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A Gázelosztó Vezeték Biztonsági Szabályzat előírásai alól általános érvényű felmentés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

MABFH00093

Az ügy rövid leírása

A Szabályzat előírásai alóli általános érvényű felmentés kérelmzésére akkor kerül sor, amikor a gázelosztóvezeték (célvezeték) tervezése, építése vagy üzemeltetése (karbantartása), elbontása során a Szabályzatban foglalt követelmény (biztonsági szint) a Szabályzat szerinti módon nem egyedi eset tekintetében, hanem általános jelleggel nem biztosítható, viszont van más alkalmas műszaki megoldás, amellyel az egyenértékű biztonsági szint biztosítható.

Ki jogosult az eljárásra?

A kérelmet a földgázelosztásra működési engedéllyel rendelkező szervezet (továbbiakban: elosztói engedélyes) vagy a célvezeték üzemeltetője nyújthajta be.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Jogszabály nem határozza meg a kérelem kötelező tartalmi elemeit. A kérelem érdemi elbírálhatóságához meg kell adni: 1. Mely előírás alól kérelmezik az általános érvényű felmentés engedélyezését. 2 A felmentés kérelmezésének indokát (műszaki szempontok) 3. A felmentés engedélyezése esetén az előírásban foglalt követelménnyel egyenértékű biztonsági szintet eredményező műszaki megoldást. 4. Szükség szerint rajzos dokumentáció.

Milyen iratok szükségesek?

Jogszabály nem ír elő külön csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj: 60.000 Ft, amelyet postai készpénz-átutalási megbízással vagy banki átutalással kell megfizetni.

Hol intézhetem el?

Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat

Ügyintézés határideje

21 nap (sommás eljárás esetében azonnal, de legfeljebb 8 napon belül)

Jogorvoslati lehetőség

A határozat ellen fellebbezésni nem lehet, a határozat bírósági úton támadható meg.
Nincs fellebbezési lehetőség
Nincs fellebbezési lehetőség
Nincs fellebbezési lehetőség
Nincs fellebbezési lehetőség

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mi az a biztonsági szabályzat?
Mindazon a miniszter által rendeletben meghatározott biztonsági rendelkezések, előírások összessége, amelyeket a gázelosztó vezeték (célvezeték) tervezése, építése, üzemeltetése (karbantartása) során be kell tartani a gázelsoztó vezeték és környezete védelme érdekében.

2. Hány előírás alól lehet általános érvényű felmentést kérni?
Nincs korlátozva a 80/2005. GKM rendeletben.

3. Mit jelent, hogy a felmentés általános?
Azt jelenti, hogy a felmentés alapján az engedélyes nem egy konkrét egyedi esetre (pl. egy adott gázelosztó-vezetékre) kap felmentést a Szabályzat előírása alól, hanem minden azonos esetben élhet a felmentéssel (minden engedélyes által üzemeltetett gázelosztó-vezeték tekintetében).

4. Mit jelent az egyenértékű biztonsági szint?
Az egyenértékű biztonsági szint azt jelenti, hogy a Szabályzat követelményének a kérelmező által ismertetett (nem a Szabályzat szerinti) megoldás megfelel.

Fontosabb fogalmak

Célvezeték: a földgáztermelőhöz, határon túli földgázrendszerhez, a szállító-, elosztóvezetékhez vagy a tárolóhoz közvetlenül csatlakozó olyan földgázvezeték, amely kizárólag egy felhasználó egy felhasználási helyének ellátására szolgál. Elosztóvezeték: az a csővezeték tartozékaival együtt, amelyen keresztül a földgáz elosztása történik, és amelynek kezdőpontja a Magyar Köztársaság államhatára, a gázátadó állomások kilépő pontja, a földalatti gáztároló vagy a földgáztermelő üzem betáplálási pontja, végpontja pedig a Magyar Köztársaság államhatára vagy a felhasználási hely telekhatára.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 34.-37. §, 71. § (1) bekezdés, 100. § (1) e) pont; a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény 43. § (1), (3), (4), (9b) bekezdése; 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés, 3. § (1)-(6) bekezdés, 4. § (2) bekezdés 9. pont, 11-12. § , 1-4. melléklet
a bányafelügyelet részére fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról és egyéb eljárási költségekről, valamint a felügyeleti díj fizetésének részletes szabályairól szóló 78/2015. (XII. 30.) NFM rendelet 1. melléklet 1. sz. táblázat 49. pont; a gázelosztó vezetékek biztonsági követelményeiről és a Gázelosztó Vezetékek Biztonsági Szabályzata közzétételéről szóló 80/2005. (X.11.) GKM rendelet 1. § (1) a) pont, (2) bekezdés, 2. § (3) bekezdés; a földgázellátásról szóló 2008. évi XL. törvény 3. § 2. és 12. pont

Kulcsszavak

Biztonsági szabályzat, általános érvényű, felmentés, egyenértékű biztonsági szint.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858