Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 3. mellékletében felsorolt, sajátos építmények tekintetében bejelentés tétele az építési tevékenység befejezéséről

Kódszám

MABFH00097

Az ügy rövid leírása

A bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III. 28.) Korm. rendelet 33. § (1) bekezdése és 3. melléklete alapján egyes sajátos építmények esetében az építési (létesítési) tevékenységet a bányafelügyelet építési engedélye nélkül is elvégezhetik. Azonban az ilyen építési tevékenységek esetében is fenn áll a bányafelügyelet építésfelügyeleti (és nyilvántartási) hatásköre, ezért az ilyen építési tevékenység befejezéséről bejelentést kell tenni a bányafelügyeletnek, hogy az hatásköreit gyakorolni tudja. A megvalósult építmény tekintetében ellenőrzést tudjon tartani.

Ki jogosult az eljárásra?

A bejelentést az építési tevékenységet végző köteles megtenni.
Nincs személyes eljárási kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Az építési tevékenység befejezésre vonatkozó bejelentés adattartalmát az 53/2012. Korm. rendelet nem határozza meg. A bejelentésnek (az építmény azonosíthatósága érdekében) tartalmaznia kell:
1. A bejelentő adatait.
2. A megvalósult építmény adatait (itt lehet az építési tevékenység megkezdésének bejelentésére hivatkozni).

Milyen iratok szükségesek?

Nincs jogszabályban meghatározott ilyen dokumentum.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs igazgatás szolgáltatási díj (illeték).

Hol intézhetem el?

A bejelentést a területileg illetékes kormányhivataloknak kell megküldeni. Jogszabály hatáskörrel és illetékességgel első fokon a Baranya Megyei Kormányhivatalt, a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatalt, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatalt, a Pest Megyei Kormányhivatalt és a Veszprém Megyei Kormányhivatalt jelöli ki.

Ügyintézés határideje

Nincs kérelem, nincs ügyintézési határidő.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.
Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.
Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.
Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.
Nincs döntés, nincs fellebbezési lehetőség.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Nem merül fel kérdés, mert csak az építési tevékenység befejezését kell bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

A bejelentéshez kötött építési tevékenységek:
1. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban használt technológiai építményi csővezeték, a szénhidrogén szállító-, a földgáz elosztó- és célvezeték, valamint az egyéb gázok és gáztermékek szállítóvezetékeinek és ezek tartozékainak a meglévő biztonsági övezeten belüli, többlet szolgalmi jogot vagy vezetékjogot nem igénylő azonos vagy alacsonyabb nyomásfokozatúra történő kiváltása, ha az engedélyezettel azonos vagy korszerűbb műszaki jellemzőkkel és paraméterekkel bír.
2. A szilárdásvány bányászat és a földtani kutatás területén a 400 méter mélységet meg nem haladó mélységű mélyfúrások az 5 méter mélységet meg nem haladó kutatóaknák és a 2 méter mélységet meg nem haladó kutatóárkok létesítése, amennyiben a kutatást a bányafelügyelet korábban már műszaki üzemi terv jóváhagyásával engedélyezte.
3. A földtani és ásványi nyersanyagkutató mélyfúrások, kutatóaknák, kutatóárkok bontása, felszámolása, tömedékelése amennyiben azok nem harántoltak szénhidrogén tároló réteget, egyéb gáztároló réteget vagy radioaktív érctestet.
4. Gázelosztó-vezeték egyszeri, legfeljebb 100 méterrel történő – nem leágazásnak minősülő – meghosszabbítása.
5. A szénhidrogén termelésben, továbbfeldolgozásban vagy továbbfelhasználásban, szállításban használt technológiai rendszeren történő olyan felújítás, átalakítás, módosítás, amely a rendszer rendeltetésszerű működésében változással nem jár, annak a folyamatokra hatása nincs, a rendszer biztonsági szintje nem csökken és a használatba vételi engedélyben rögzített területen belül megvalósíthatók.

Vonatkozó jogszabályok

a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 21. § (1) bekezdés c) pont, 34. § (3) bekezdés; a bányászatról szóló1993. évi XLIII. törvény 43. § (1), (3) bekezdés, 
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 3. § (1), (3) és (4) bekezdés, 1. melléklet, 
a bányafelügyelet hatáskörébe tartozó egyes sajátos építményekre vonatkozó építésügyi hatósági eljárások szabályairól szóló 53/2012. (III.28.) Korm. rendelet 33. § (3) bekezdés, 3. melléklet 1.1-1.5. pont.

Kulcsszavak

Bejelentés, engedély nélküli végezhető építési tevékenység.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858