Ugrás a menüre

Robbantásvezetői, robbantómesteri képző, továbbképző tanfolyam indításának előzetes jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

MABFH00107

Az ügy rövid leírása

Robbantásvezető és robbantómester csak olyan személy lehet, aki - az egyéb kritériumokon túl - szakirányú tanfolyamon vesz részt. Ilyen tanfolyam indítását - csak a bányafelügyelet előzetes jóváhagyásával - az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szervezet végezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

Tanfolyam indítása - csak a bányafelügyelet előzetes jóváhagyásával - az elméleti és gyakorlati oktatáshoz szükséges személyi és tárgyi feltételekkel rendelkező szervezet által. A tanfolyam előadójaként felsőfokú végzettséggel és robbantásvezetői engedéllyel rendelkező személy bízható meg. A gyakorlati képzést robbantásvezetői engedéllyel rendelkező személy végezheti.
Lehetőség van az eljárási képviseletre és a meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

1. előadó neve, 2. szakképzettsége 3. szakmai gyakorlati ideje

Milyen iratok szükségesek?

A jóváhagyás iránti kérelemben meg kell adni a tanfolyam tantervét (óraszámát, tananyagát), az előadó nevét, szakképzettségét és szakmai gyakorlati idejét,
a tanfolyam helyét, kezdetének időpontját, időtartamát, valamint a hallgatók létszámát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Általános illetékfizetési kötelezettség van: 3000 Ft, melyet okmánybélyegben kell leróni.

Hol intézhetem el?

A bejelentés befogadására, illetőleg az ellenintézkedésre a bányafelügyelet területi szervei a kormányhivatalok rendelkeznek első fokon hatáskörrel.

Ügyintézés határideje

A tanfolyam helyéről, kezdetének időpontjáról, időtartamáról, valamint a hallgatók létszámáról a tanfolyam indítása előtt legalább 14 nappal a bányafelügyeletet írásban tájékoztatni kell.
A vizsgáztatás iránti kérelmet a vizsga javasolt időpontja előtt legalább 14 nappal a bányafelügyeletnél kell előterjeszteni.

Jogorvoslati lehetőség

IGEN
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat
Az eljáró Kormányhivatalhoz.
15 nap
5000,-

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Kérdés: lehet-e a feltételek alól mentességet szerezni: Válasz: nem.

Fontosabb fogalmak

(1) Robbantásvezetői engedélyt az kaphat, aki
a) 21. életévét betöltötte,
b) felső- vagy középfokú műszaki végzettségű, és legalább 3 éves robbantási üzemi gyakorlatot szerzett,
c) az 1. melléklet szerinti, legalább 40 órás robbantásvezetői tanfolyamot végzett vagy robbantástechnikai szakmérnök, és
d) a robbanóanyaggal kapcsolatos munka végzésére egészségügyileg alkalmas.
Robbantómesteri engedélyt az kaphat, aki
a) 21. életévét betöltötte,
b) felsőfokú műszaki végzettségű, középfokú műszaki végzettségű vagy ipari (műszaki) szakmunkás, és legalább egy éves robbantási üzemi gyakorlatot szerzett, továbbá
c) legalább 120 órás robbantómesteri tanfolyamot végzett vagy robbantástechnikai szakmérnök, és
d) a robbanóanyaggal kapcsolatos munka végzésére egészségügyileg alkalmas.


Vonatkozó jogszabályok

az Általános Robbantási Biztonsági Szabályzatról szóló 13/2010. (III. 4.) KHEM rendelet 5. §, 1. melléklet 1-10. pont, az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1), (2),
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL törvény 15. §, 34. § (3), 71. §, 98. (1) §, 99. § (1), 102. §,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálatról szóló 161/2017. (VI. 28.) Korm. rendelet 1. §, 3. § (4) bekezdés

Kulcsszavak

ÁRBSZ, robbantásvezető, robbantómester, robbantás, tanfolyam, vizsga.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858