Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítása helyének, időpontjának és módjának bejelentése

Kódszám

MKEHK00074

Az ügy rövid leírása

A további felhasználásra, értékesítésre alkalmatlanná vált 1. és 2. kategóriába tartozó kábítószer-prekurzorok selejtezéséről, valamint ártalmatlanításáról jegyzőkönyvet kell felvenni. A selejtezési jegyzőkönyvet - amely tartalmazza a kábítószer-prekurzor nevét, mennyiségét és a selejtté válás okát - a felelős tisztviselő is aláírja. Az anyagok ártalmatlanítását annak elvégzése előtt legalább 20 nappal a selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példányának megküldésével, az ártalmatlanítás helyének, időpontjának és módjának közlésével a Budapest Főváros Kormányhivatalánál (BFKH) be kell jelenteni. Az BFKH a bejelentést követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti és a Rendőrséggel közös ellenőrzést végezhet. A gyógyszertárak esetében a kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítását, selejtezését az egészségügyi miniszter által külön jogszabályban meghatározott előírások szerint kell végezni.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarországi székhelyű gazdasági szereplők: természetes vagy jogi személy.
Nem előírás a személyes megjelenés. Van lehetőség képviseletre és meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Az ártalmatlanítást bejelentő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, adószáma, a kábítószer-prekurzor neve, mennyisége, a selejtté válás oka, az előbbiekről selejtezési jegyzőkönyv, összesítő jegyzék, az ártalmatlanítás helye, időpontja és módja.

Milyen iratok szükségesek?

Selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példánya.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala  - Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály - Kereskedelmi Osztály.

Ügyintézés határideje

Budapest Főváros Kormányhivatala  az ártalmatlanítás bejelentését követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti.

Jogorvoslati lehetőség

Nincs lehetőség fellebbezésre, a határozat csak bírósági úton támadható meg.


Nincs lehetőség fellebbezésre. A döntés ellen bírósági felülvizsgálatnak van helye.

A határozatot sérelmező ügyfél jogszabálysértésre hivatkozva, a határozat közlésétől számított 30 napon belül – bírósági felülvizsgálat iránt – keresetet indíthat. A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el. Tárgyalás tartását a keresetlevélben lehet kérni, ennek elmulasztása miatt igazolásnak nincs helye.

A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz címezve, a BFKH Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztálynál lehet benyújtani.


A keresetlevelet a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bírósághoz kell címezni.Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési és Nemesfémhitelesítési Főosztály. 
A döntés közlésétől számított 30 nap.

A közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti per illetéke - bizonyos esetek kivételével - 30.000,- forint.   

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az ártalmatlanítás előtt mennyi idővel kell bejelenteni a BFKH-nál az 1. és 2. kategóriájú kábítószer-prekurzorok ártalmatlanítását/égetését? 
 Az ártalmatlanítást, annak elvégzése előtt legalább 20 nappal be kell jelenteni a BFKH-nál, a selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék két példányának megküldésével. 
 A 3. kategóriájú prekurzorok ártalmatlanítását be kell-e jelenteni? 
 Nem kell bejelenteni. A bejelentési kötelezettség az 1. és 2. kat. prekurzorokra vonatkozik.

Fontosabb fogalmak

Selejtezési jegyzőkönyv és az annak alapján készített összesítő jegyzék megküldésével kell az ártalmatlanítást - annak elvégzése előtt legalább 20 nappal - a BFKH-nál bejelenteni. A selejtezési jegyzőkönyvet a felelős tisztviselő is aláírja. A BFKH a bejelentést követő 10 napon belül az ártalmatlanítás ellenőrzött módon történő lebonyolítását elrendelheti és a Rendőrséggel közös ellenőrzést végezhet. Az ártalmatlanításról készített jkv-et az ártalmatlanítást követően egy eredeti pld-ban a BFKH részére meg kell küldeni.

Vonatkozó jogszabályok

a többször módosított 273/2004/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet; 
a kábítószer-prekurzorokkal kapcsolatos egyes hatósági eljárási szabályok, valamint a hatósági feladat- és hatáskörök megállapításáról szóló 159/2005. (VIII. 16.) Korm.rendelet 7. §; 
a fokozottan ellenőrzött szernek minősülő gyógyszerek orvosi rendelésének, gyógyszertári forgalmazásának, egészségügyi szolgáltatóknál történő felhasználásának, nyilvántartásának és tárolásának rendjéről szóló 43/2005.(X.15.) EüM rendelet 16. §;
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény;
a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény.

Kulcsszavak

Jegyzékben szereplő anyag - kábítószer-prekurzor, raktárkészlet, selejtezés, ártalmatlanítás/égetés, selejtezési jegyzőkönyv, összesítő jegyzék, az ártalmatlanításról/égetésről készült jegyzőkönyv, hatósági ellenőrzés.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858