Ugrás a menüre

Viteldíjjelzők hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00005

Az ügy rövid leírása

A viteldijjelző hitelesítés célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben/típusvizsgálati tanúsítványban meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány vagy megfelelőségi tanúsítvány és a mérőeszközön elhelyezett jogszabályban szabályozott tanúsító valamint lezáró jelek tanúsítják.

Ki jogosult az eljárásra?

NAV által feljogosított szerviz
Csak NAV által feljogosított szerviz nyújthat be ilyen kérelmet.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A mérésügyi hatóság az Európai Unióból származó mérőeszköz időszakos, valamint javítás utáni hitelesítési kérelme esetén felhívja az ügyfelet a mérőeszköz európai uniós tanúsításáról szóló okirata csatolására, ha azzal a hatóság nem rendelkezik.

(A hitelesítés helyszínén - amennyiben az ügyfél biztosítja - az etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.)

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkszünnapon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

Időszakos, vagy javítás utáni hitelesítés esetén a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
2. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Legalább az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
3. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a NAV által feljogosított szervíz közreműködésével.
4. Mi történik, ha nem felel meg a viteldíjjelző a hitelesítési előírásnak? - Köteles a javíttatásról gondoskodni, majd egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a viteldíjjelzőt.
5. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A viteldíjjelzőnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott követelményeket (pl. könyvelési mechanizmusok, időszakos forgalmi jelentés, nyugták, info)
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles viteldíjjelzőnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
7. Hitelesíteni csak GPS etalonnal lehetséges? - Nem. NAV által feljogosított szervízben használati etalonnak minősített görgőspadon is elvégezhető.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba:az abszolút hiba a viteldíjjelző által mutatott és az etalonnal mért távolság illetve idő különbsége.
Etalon: az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Hiba: a hiba a viteldíjjelző és az etalon általmutatott helyes érték különbsége út és időmérés vonatkozásában.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: a hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban.
Relatív hiba: a relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért távolság illetve idő viszonya.
Megengedett hiba: - útmérés: ± 5 %, időmérés: ± 3 %
Idő mértékegysége: az időmérés mértékegysége a másodperc (s)
Tanúsító, lezáró jel: az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Tarifa adatok: az adattárolós viteldíjjelző tarifa adatai alapján képzi a fizetendő árat.
Tarifa adatok : alapdíj, [Ft] útdíj [Ft/km], várakozási díj [Ft/min]
Útmérés mértékegysége: az útmérés alap mértékegysége a méter (m) illetve a kilométer (km)
Viteldíj: a viteldíj az utazásért felszámított pénzösszeg, amely egy rögzített alapdíjon és/vagy az utazás hosszán és/vagy időtartamán alapul. A viteldíj nem tartalmazza a külön szolgáltatásokért felszámított pótdíjakat.
Viteldíjjelző: A viteldíjjelző a gépkocsiba épített jeladóval együtt működtetve egy mérőműszert képez. Az eszköz méri az út időtartamát, és a távolsági jeladótól kapott jelek alapján kiszámítja a megtett távolságot. Ezen kívül a kiszámított távolság és/vagy az út lemért időtartama alapján kiszámítja és kijelzi az utazásért fizetendő viteldíjat.
Szervizplomba: A NAV által feljogosított szerviz a típusvizsgálati engedélyben meghatározott helyeken a NAV által biztosított szervizplombával zárja le a taxamérőt.

V.5

Vonatkozó jogszabályok

1991. évi XLV. törvény a mérésügyről
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről. 10. §
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 7. § (3) bekezdés
1991. évi XLV. törvény a mérésügyről 5. § (2) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 35.§
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL.törvény a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 99. § (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 6.§., 10. §., és 2. melléklet 7. pont
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 3. melléklet
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet 9.§ (1) bekezdés
a mérésügyről szóló törvény végrehajtására kiadott 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet . R. 8.§
a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
8/2006 (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról
8/2006 (II. 27.) GKM rendelet a mérőeszközökre vonatkozó egyedi előírásokról 22. melléklet
24/1995. (XI. 22.) PM rendelet a számla, egyszerűsített számla és nyugta adóigazgatási azonosításáról, valamint a nyugta adását biztosító pénztárgép és taxaméter alkalmazásáról 4. §. (1) bekezdés
3/2013 (II. 15.) NGM rendelet a pénztárgépek és taxaméterek műszaki követelményeiről, a nyugtakibocsátásra szolgáló pénztárgépek és taxaméterek forgalmazásáról, használatáról és szervízeléséről, valamint a pénztárgéppel rögzített adatok adóhatóság felé történő szolgáltatásáról 3.sz. melléklet II.
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 8.§. és Melléklete
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról 9. §.
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK HE 22-2006
HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS ADATTÁROLÓS VITELDÍJJELZŐK HE 22-2006 8.2

Kulcsszavak

- taxi óra - hitelesítés - feljogosított szerviz - szervizplomba - viteldíjjelző - útdíj - várakozási díj - használati etalon - gumi méret - alapdíj - taxaméter napló - GPS - tarifa

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858