Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében az ügyfélszolgálatokon az alábbi óvintézkedések betartásával történik az ügyfélfogadás:

az ügyintézés előzetes időpontfoglalással történik

időpontfoglalás nélkül is lehetséges a védettségi igazolvánnyal és az azzal összefüggő személyi okmányokkal kapcsolatos ügyintézés

(az időpontfoglalás - a gépjárművel kapcsolatos ügyek kivételével - Ügyfélkapu azonosítás nélkül is lehetséges), 

az ügyféltérben nem lehet várakozni,

kötelező az arcot eltakaró maszk viselése,

az ügyintézés során be kell tartani a 1,5-2 m védőtávolságot az ügyfelek között,

az elkészült okmányokat postai úton kézbesítik (személyes átvételre csak kivételesen van lehetőség).

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy a települési ügysegédek ügyfélfogadása átmenetileg szünetel.

Vigyázzunk egymásra!

Szeszmérő gép és szeszfokmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00012

Az ügy rövid leírása

A szeszmérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

A belföldi forgalombahozatal előtt (első hitelesítés) a gyártó vagy belföldi forgalombahozó, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

V. 2.; V.3

Hol intézhetem el?

területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságok

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő 21 nap
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes
Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. - A szeszmérőgépnek ki kell elégíteni a hitelesítési előírásban meghatározott külalaki, szerkezeti követelményeket. (pl.:A próba szeszgyűjtő kanalak űrtartalmának, a torlasztást jelző tárcsa működésének vizsgálata.)
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak Hatóságunk végez, a speciális felhasználás miatt előzetes karbantartás után a hitelesítésben való közreműködéshez a felkészítésben jártas szervezethez kell fordulni, amely megbízás alapján a hitelesítéssel kapcsolatos teendőket intézi.
3. Hogy állapítható meg, hogy a szeszmérők érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - - A hitelesítési bizonyítvány alapján.
4. Hol hitelesíttethetek szeszmérőgépet? - Szeszmérőgép javításban jártas szervezet hitelesítő laboratóriumán keresztül megrendelve.
5. Milyen folyadékkal történik a hitelesítés? - Ivóvíz minőségű, buborék mentes pihentetett víz.
6. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles szeszmérőgépnél? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (tíz év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? - Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.

Fontosabb fogalmak

A szeszmérő relatív hibája A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
A szeszmérőgép által mért vizsgáló folyadék mértékegysége liter
Abszolút hiba: Az abszolút hiba az szeszmérőgép által mutatott térfogat és az etalonnal mért térfogat különbsége.
Bélyegezhetőség A hitelesítési előírásnak megfelelő bélyegzési helyek kialakítása beütő bélyegzés, valamint az adóhatóság által elhelyezendő ólomzárak számára.
Beszabályozás a szeszmérő készülék működésének korrigálása, melynek eredményeképpen a szeszmérő hibája a hibahatáron belül lesz.
Etalon olyan mérték, mérőeszköz vagy mérőberendezés, amelynek rendeltetése egy mennyiség egységének előállítása, amely mennyiség egység összehasonlítással más mérőeszközre átvihető.
Etalonedény: Az etalonedény a szeszmérőgépen átfolyt vizsgálófolyadék térfogatának előírt pontosságú meghatározására szolgáló hitelesített térfogatetalon, amely lehet: részbenskálás etalon fémedény, etalon mérőhenger, tölcséres nyakú mintapalack.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hiba: A hiba a szeszmérőgép és az etalon általmutatott helyes érték különbsége.
Hibahatár A szeszmérőgép eredő hibája nem haladhatja meg a hitelesítési előírásban és/vagy hitelesítési engedélyben megadott értéket.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Hitelesítési hibahatárok: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban. Értékét a hitelesítési előírás tartalmazza.
hitelesítő berendezés A szeszmérőgép hitelesítésére szolgáló, a mérésügyi hatóság által használati etalonná nyilvánított berendezés.
Megengedett hiba: A hitelesítési hibahatárok a hitelesítés során megengedett legnagyobb hibák pozitív és negatív irányban. Értékét a hitelesítési előírás tartalmazza.
NAV Nemzeti Adó és Vámhivatal
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal mért térfogat viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy a szeszmérőgépek hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék.
szeszmérőgép A szeszmérő készülékekben az áramló folyadék hatására forgómozgást végző -mérőrekeszekre osztott- úgynevezett mérődob van elhelyezve. A mérődob az áramló alkoholos folyadékot résztérfogatokra bontja, majd az egységenként megmért folyadékmennyiséget egy számlálószerkezet összegezi.
Tanúsító jel: A hatóság által elhelyezett jelzés (beütő bélyegzés)
Tényleges térfogatáram: A helyszínen adott körülmények között mért valós térfogatáram.
Térfogatáram Adott keresztmetszeten adott idő alatt átáramlott vízmennyiség.
Típusok - Weszyczki-féle szeszmérő készülék
- Beschorner-féle szeszmérő készülék

V.5

Vonatkozó jogszabályok

A mérésügyről szóló 1991. évi XLV törvény 10. §; 6. § (2) bekezdés;
A mérésügyről szóló törvény végrehajtásáról szóló 127/1991 Kormány rendelet 9. §; 10.§ (4) bekezdés; 6.§., 10§., és 2. melléklet 21. pont
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés ; 33.§. (1) bekezdés; 35.§., 98. § (1) bekezdés
99. § (1) bekezdés

a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
a mérésügyi igazgatási szolgáltatások igénybevételéért fizetendő díjak megállapításáról szóló 78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete; 9. §.

Kulcsszavak

- szeszmérő - befizetés - csekk - etalon - etalonedény - szeszmérőgép - használati etalon - hitelesítés - hitelesítő laboratórium - jövedéki termék - mérőpad - térfogatáram

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858