Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Gumiabroncs tömlőnyomásmérő hitelesítése iránti kérelem

Kódszám

MMBHA00019

Az ügy rövid leírása

A gumiabroncs tömlőnyomás mérő hitelesítésének célja annak elbírálása, hogy a mérőeszköz megfelel-e a vele szemben támasztott mérésügyi előírásoknak. A kötelező hitelesítésű mérőeszközök hitelesítése a hitelesítési előírásban és/vagy a hitelesítési engedélyben meghatározott mérésügyi vizsgálatból és a hitelesítés tanúsításából áll. Az eljárás végén a hitelesítés tényét hitelesítési bizonyítvány és a mérőeszközön elhelyezett törvényes tanúsító jel fogja tanúsítani.

Ki jogosult az eljárásra?

A belföldi forgalomba hozatal előtt (első hitelesítés) a belföldi forgalomba hozó, javítás után (javítás utáni hitelesítés) a javítást végző, meghatározott időközönként (időszakos hitelesítés) a mérőeszköz tulajdonosa, illetve használója.

Milyen adatokat kell megadni?

A kérelemnek tartalmaznia kell:
- Az ügyfélnek és képviselőjének a nevét, lakcímét vagy székhelyét, az ügyfélnek a hatóság döntésére való kifejezett kérelmét, továbbá meg lehet adni az elektronikus levélcímet, a telefax számát vagy a telefonos elérhetőséget.
- a hitelesítendő mérőeszközök megnevezését, típusjelét, mérési tartományát és darabszámát,
- a hitelesítés helyét.

Milyen iratok szükségesek?

A hitelesítés helyszínén az ügyfél által biztosított etalonok leszármaztatásának érvényes dokumentumai.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj, díjrendelet szerint.
A területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonság hatóság minden esetben számlát állít ki.
A szolgáltatási díj adókörön kívüli, ezért ÁFA mentes.

A hatóság helyszínre való kiszállásának költsége eljárási költség és pótdíj köteles.
Soronkívüliség esetén és munkaidőn túl a hitelesítési díj+50%, szabadnapon, munkaszüneti napon a hitelesítési díj+100% a pótdíj.

Hol intézhetem el?

Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala

Ügyintézés határideje

általános ügyintézési határidő (21 nap)
Soronkívüliség kérhető, de ez díjköteles.

Jogorvoslati lehetőség

Az elutasító határozat ellen van.
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (fővárosi XII. kerületi) hivatala
a határozat közlésétől számított 15 nap
Az igazgatási szolgáltatási díj 10%-a, de legalább 1000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. A mérési hibák meghatározásán kívül van-e egyéb vizsgálat? - Igen. A hitelesítési előírásban szabályozott egyéb vizsgálatok is elvégzésre kerülnek.
2. Csak a hatóságtól rendelhetek hitelesítést? - Hitelesítést csak hatóságunk végez.
3. Hogy állapítható meg, hogy az abroncsnyomás-mérőnek érvényes hitelesítéssel rendelkezik-e? - A hitelesítési bizonyítvány óta két év nem telt el és a hatósági tanúsító valamint lezáró jelek épek.
4. Hol hitelesíttethetek abroncsnyomás-mérőt? - Hordozható eszközöknél a területi Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságok laboratóriumaiban, telepített eszközöknél a helyszínen. Mindkét esetben szükség lehet a műszer gépkönyvére, vagy működésének leírására.
5. Kell-e hitelesítési bizonyítvánnyal rendelkeznem hiteles abroncsnyomás-mérőt? - Igen. A hitelesítési bizonyítvány díját az eljárási díj tartalmazza.
6. Kell-e kiszállási díjat fizetnem? - Telepített eszközöknél amennyiben a kérelmező a felszerelés és a hitelesítő szállítását nem tudja megoldani a hivatali gépjármű használat pótdíj köteles.
7. Meddig érvényes a hitelesítés? - A hitelesítési bizonyítványban megadott időpontig (két év).
8. Mi az hogy joghatással járó mérés? - Joghatással jár a mérés, ha annak eredménye az állampolgárok és/vagy jogi személyek jogát vagy jogi érdekeit érinti.
9. Mi történik, ha nem felel meg a abroncsnyomás-mérő a hitelesítési előírásnak? - Javítás, vagy csere után egy újabb hitelesítési eljárás keretében hitelesíttetheti a mérleget.
10. Mikor kell megrendelnem az időszakos hitelesítést? -Lehetőleg az érvényesség lejárata előtt 30 nappal.
11. Minden abroncsnyomás-mérőt hitelesíteni kell? - Amennyiben a mérés joghatással jár, igen.

Fontosabb fogalmak

Abszolút hiba: Az abszolút hiba a gépjármű gumiabroncsnyomás-mérő által mutatott és az etalonnal mért nyomásérték különbsége.
Alaphiba
Az abroncsnyomás-mérőn mért és a használati nyomásetalonnal előállított névleges nyomások előjeles különbsége referencia körülmények között.
Bélyegzés
a hitelesítési engedélyben (típusvizsgálati jegyzőkönyvben) meghatározott módon hitelesítési bélyegzéssel kell ellátni.
Beszabályozás A gépjármű gumiabroncsnyomás-mérő szabályozó alkatrészén végzett olyan tevékenység, mellyel elérhető, hogy a mérő hibája a teljes mérési tartományban a megengedett legnagyobb hibán belül legyen.
Etalon: Az etalon olyan mérőeszköz, amely a mennyiség mértékegységének reprodukálására és fenntartására szolgál, amelyről a mértékegység értéke átszármaztatható a mérőeszközre.
Használati etalon mértékek vagy mérőeszközök ellenőrzésére rendszeresen használt etalon
Hibahatár Olyan, a hitelesítési előírás 7. fejezetében meghatározott, pontossági osztálytól függő pozitív és negatív határérték, melyet a mérőeszköz alaphibái a hitelesítés során nem haladhatnak meg.
Hitelesítés: etalonnal történő vizsgálat és annak tanúsítása
Lezáró jel: Az a hatóság által elhelyezett jelzés (matrica, ólomzár) aminek épsége esetén a mérőeszköz mérési pontossága nem befolyásolható.
Mértékegység nyomás: bar
Relatív hiba: A relatív hiba az abszolút hiba és az etalonnal előállított vagy mért nyomás viszonya.
Szerkezeti előírások A szerkezeti előírások célja annak biztosítása, hogy az abroncsnyomás-mérőt hitelesítésük érvényességi ideje alatt – rendeltetésszerűen használva őket – a rájuk vonatkozó metrológiai követelményeket teljesítsék. Konkrét előírásokat a hitelesítési előírás 5. fejezete tartalmazza
üzemi helyzet Az üzemi helyzet az abroncsnyomás-mérőnek az a helyzete, amikor a skála a rajta feltüntetett jelzésnek megfelelő helyzettől 5 foknál kisebb értékkel tér el.
üzemi körülmények Üzemi körülmények azok a használati körülmények amelyek mellett az abroncsnyomás-mérő pontatlanabb, mert értékmutatása (kijelzése) a befolyásoló mennyiségek (pl környezeti hőmérséklet) értékétől függően is változik, az alaphibához járulékos hiba is adódik

Vonatkozó jogszabályok

127/1991 Kormány rendelet 10.§ (4) bekezdés
127/1991 Kormány rendelet 5.§ (2
127/1991 Kormány rendelet 6.§., 10§., és 2. melléklet 15. pont
127/1991 Kormány rendelet 9.§., 10.§.
2004. évi CXL. törvény 102. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 33.§. (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 35.§.
127/1991 Kormány rendelet 6.§ (3) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés
2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés
365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdés
78/1997. (XII. 30.) IKIM rendelet 8.§. és Melléklete
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 10.§.
A mérésügyről szóló 1991. évi XLV tv. 7. § (3) bekezdés

Kulcsszavak

- közút - guminyomás mérő - gumiabroncs-nyomás - gáz keréknyomás mérő - levegőnyomás - hitelesítés - befizetés - etalon - használati etalon - benzinkút tömlőnyomásmérője

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858