Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Üzemanyag-töltőállomásokon a benzingőz visszanyerő és véggázkezelő rendszerek megfelelőségének igazolására irányuló kérelem

Kódszám

MMBHA00037

Az ügy rövid leírása

A tárolóberendezések és szállítótartályok benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszere működésének megfelelőségét, valamint a kútfejek benzingőz-visszanyerő rendszere működésének megfelelőségét, a területileg illetékes Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatala igazolja.
A hatóság az üzemeltető kérelmére a helyszínen felügyeli és igazolja a tárolóberendezések és szállítótartályok, valamint a kútfejek benzingőz-visszanyerő és véggázkezelő rendszerei megfelelőségének igazolására lefolytatott méréseket.

Ki jogosult az eljárásra?

A tárolóberendezések, üzemanyagtöltő állomások üzemeltetője

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem_MMBHA00037 szerinti adatok:
Kérelmező /tulajdonos v. üzembentartó/ adatai: (neve; székhelye; adószáma; fizetési számla száma; kapcsolattartó neve, elérhetősége)
Meghatalmazás esetén a meghatalmazott adatai;
Amennyiben a kérelmező nem azonos a díjfizetővel, a díjfizető
(neve, székhelye, adószáma, fizetési számla száma)

A kérelem tárgya;
A létesítmény megnevezése, helye, rendeltetése;
A kérelem tárgyával érintett ingatlan adatai (hely, hrsz.);
Az ügy tárgyával összefüggésben korábban keletkezett engedélyek megnevezése, száma;

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

igazgatási szolgáltatási díj, mértékét jogszabály határozza meg, mértéke:
- Gőzvisszavezető rendszer (gázinga),
töltő-átfejtő rendszerenkénti megfelelőség
megállapítási eljárások: 15.500,- Ft;
- Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti
megfelelőség megállapítása: 13.000,- Ft;
- Véggáz kezelővel ellátott rendszerek,
berendezésenként kibocsátási határértékének
megfelelőség megállapítása 82 500,- Ft;

A díjat kiállított számla ellenében átutalásal, vagy postai úton kell kiegyenlíteni.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság és illetékességi területe:

Budapest Főváros Kormányhivatala XII. Kerületi Hivatala Műszaki Engedélyezési Főosztály: Budapest főváros, Pest megye, valamint Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe;
Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Debrecen): Hajdú-Bihar megye, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye;
Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi  és Foglalkoztatási Főosztály (Győr): Győr-Moson-Sopron megye;
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Miskolci Járási Hivatal Közlekedési és Fogyasztóvédelmi Főosztály (Miskolc): Borsod-Abaúj-Zemplén megye, Heves megye, Nógrád megye;
Baranya Megyei Kormányhivatal Pécsi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály (Pécs): Baranya megye, Somogy megye, Tolna megye;
Csongrád-Csanád Megyei Kormányhivatal Szegedi Járási Hivatal Hatósági Főosztály II (Szeged): Bács-Kiskun megye, Csongrád-Csanád megye, Békés megye;
Fejér Megyei Kormányhivatal Székesfehérvári Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi és foglalkoztatási Főosztály (Székesfehérvár): Fejér megye – kivéve Ercsi város közigazgatási területéből a Százhalombattai Dunai Finomító területe –, valamint Veszprém megye, Komárom-Esztergom megye.
Vas Megyei Kormányhivatal Szombathelyi Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály: Vas megye
Zala Megyei Kormányhivatal Nagykanizsai Járási Hivatal Hatósági, Építésügyi és Mérésügyi Osztály, Zala megye
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal Szolnoki Járási Hivatal Műszaki Engedélyezési, Fogyasztóvédelmi és Foglalkoztatási Főosztály

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Igen
fellebbezés
Budapest Főváros Kormányhivatala
Területileg illetékes Kormányhivatal Járási (Fővárosi Kerületi) Hivatalához

Döntés kézhezvételétől számított 15 nap
az elsőfokú eljárásra megállapított díj 50%-a, de legfeljebb 50 000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Van-e lehetőség gyorsított eljárásra? - Igen, az ügyfél kérelmére, a vonatkozó eljárási díj 150%-nak megfizetése mellett az ügyfél kérheti a gyorsított eljárást. Ez esetben a hatóság a döntést 15 napon belül hozza meg.
Ki jogosult az ellenőrző méréseket elvégezni, és hol találok információt arról, hogy mely gazdálkodó szervezetnek, milyen jogosultsága van? - Az ellenőrző mérések elvégzésére helyszíni technológiai szerelésre és szivárgásvizsgálatra feljogosító igazolás szükséges. Az engedéllyel rendelkező gazdálkodó szervezetek jegyzéke megtalálható a Budapest Főváros Kormányhivatal szakmai honlapján. www.mkeh.hu
Milyen nyomtatványok kitöltése szükséges a kérelem benyújtásához? - Rendszeresített nyomtatvány nincs, a kérelmen az ügyfél és az üzemanyagtöltő állomás adatait, valamint a kútoszlopok számát kell feltüntetni.
Hova kell benyújtani a kérelmet? - A kérelmet a területileg illetékes mérésügyi és műszaki biztonsági hatósághoz kell benyújtani.
Mennyi az eljárás díja? - Az eljárási díjat jogszabály határozza meg.
- Gőzvisszavezető rendszer (gázinga),
töltő-átfejtő rendszerenkénti megfelelőség
megállapítási eljárások: 15.500,- Ft;
- Pisztolygáz visszavezető rendszer kútoszloponkénti
megfelelőség megállapítása: 13.000,- Ft;
- Véggáz kezelővel ellátott rendszerek,
berendezésenként kibocsátási határértékének
megfelelőség megállapítása 82 500,- Ft.

Fontosabb fogalmak

Fogalmak_MMBHA00037
1. I. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer: a benzingőzökből benzin visszanyerésére szolgáló berendezés egy tárolótelepen lévő minden puffertartály-rendszert is beleértve, ideértve az olyan berendezést, amely benzin tárolásakor és a tárolótelepekről a töltőállomások részére történő elosztásakor benzingőz kibocsátásának megakadályozására és visszavezetésére szolgál;
2. II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer: olyan berendezés, amely a töltőállomáson történő benzin-feltöltéskor a gépjármű üzemanyag-tartályából kiszorított benzingőzt eljuttatja a töltőállomáson lévő tárolótartályba, vagy vissza a benzinkútoszlopba, viszonteladás céljából;
3. benzin: adalékanyagokkal ellátott vagy adalékok nélküli, 27,6 kPa vagy ennél nagyobb Reidgőznyomású szénhidrogén származék, amelyet gépjárművek számára üzemanyagként való használatára szántak, a cseppfolyós propán-bután gáz (LPG) kivételével;
4. benzingőz: a benzinből elpárolgó gáznemű vegyületek összessége;
5. benzingőz befogási hatékonyság: a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszer által befogott benzingőz mennyiségének és az ilyen rendszer hiányában egyébként a légkörbe kibocsátott benzingőz mennyiségének aránya, százalékban kifejezve;
6. benzingőz/benzin arány: a II. fázisú benzingőz-visszanyerő rendszeren áthaladó benzingőz légköri nyomáson mért térfogatának és a kútoszlopnál mért benzin térfogatának az aránya;
8. felújított töltőállomás: az a töltőállomás, amelynek felújítását vagy átalakítását építési engedély, használatbavételi engedély vagy az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályairól szóló rendeletben szabályozott javítási engedély alapján végezték el;
9. forgalom: a szállítótartályokból a töltőállomásra lefejtett benzin éves mennyisége;
10. hajó: a víziközlekedésről szóló törvény szerinti, kizárólag vagy jellemzően belvízi utakon közlekedő hajó;
11. meglévő töltőállomás: olyan töltőállomás, amely 2012. január 1-je előtt kapott elvi építési, építési, használatbavételi vagy fennmaradási engedélyt;
12. pontforrás: a levegő védelméről szóló kormányrendelet szerinti légszennyező pontforrás;
13. szállítótartály: benzin tárolótelepek közötti, illetve tárolótelepről a töltőállomásra való szállítására használt közúti, vasúti vagy vízi úton szállított tartály;
14. tárolóberendezés: a tárolótelepen vagy töltőállomáson a benzin tárolására használt telepített tartály;
15. tárolótelep: a benzin tárolására, és annak közúti tartálykocsiba, vasúti tartálykocsiba vagy hajóba való töltésére használt létesítmény, beleértve a létesítmény helyszínén lévő minden tárolóberendezést is;
16. töltőállomás: minden olyan létesítmény, amelynél helyhez kötött tároló tartályból benzint töltenek be a gépjármű üzemanyagtartályába;
17. töltőberendezés: benzin szállítótartályokba való töltésére szolgáló, tárolótelepen lévő berendezés, amely ha közúti tartálykocsihoz használandó, egy vagy több töltőhelyből állhat;
18. töltőhely: tárolótelepen lévő szerkezet, amelynél egy adott időpontban csak egyetlen közúti tartálykocsiba tölthető benzin;
19. új töltőállomás: olyan töltőállomás, amely a 11. pont szerint nem minősül meglévő töltőállomásnak;
20. véggázkezelő berendezés: az a berendezés és műszaki eljárás, így különösen a gőzvisszatartó berendezés (úszófedeles tartály), adszorpciós eljárás vagy véggázégetés, amellyel a tárolóberendezésből vagy szállítótartályból kilépő levegő benzingőz tartalmát csökkentik.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 15. § (1) bekezdés, 21.§ (1) bekezdés b) pont, 33. § (1), (3) bekezdés, 35. § (1) bekezdés, 40 .§ (1) bekezdés, 71. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés,
Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdés, 13. § (1), (2) bekezdés és 1. melléklet;14. § (4) bekezdés;
a műszaki biztonsági hatóság eljárásáért, valamint a hatáskörébe utalt építésügyi hatósági eljárásért fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 61/2016. (XII. 29.) NGM rendelet 1. § (1), (3) bekezdés, 2. § (1), (3) bekezdés, 4. § (1) bekezdés, Melléklet 4.B) 9.1., 9.2., 9.3. pont;
A benzin tárolásából, elosztásából és töltőállomáson a gépjármű feltöltéséből származó illékony szerves vegyület (VOC) csökkentéséről szóló 118/2011. (XII. 15.) VM rendelet 1. § (2) bekezdés, 6. § (2), (3), (5), (6), (8) bekezdés, (8), 4. melléklet 3., 4.
A veszélyes folyadékok vagy olvadékok tárolótartályainak, tároló-létesítményeinek műszaki biztonsági követelményeiről, hatósági felügyeletéről szóló 1/2016. (I. 5.) NGM rendelet 1. melléklet


Kulcsszavak

töltőállomás; benzingőz-visszanyerő rendszer; szállítótartály; tárolóberendezés; kútoszlop

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858