Ugrás a menüre

Sertés jelölőeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

Kódszám

NENAR00045

Az ügy rövid leírása

A sertéstartó tenyészetből állatokat szállítanak másik tenyészetbe vagy vágóhídra, ami miatt az állatokat meg kell jelölni. A jelöléshez szükséges füljelzőket és a behelyezéshez szükséges eszközt a NÉBIH-től kell az állattartónak megrendelni. Állat-egészségügyi jelölés esetén az Állat-egészségügyi Igazgatóság rendeli a fülszámot.

Ki jogosult az eljárásra?

Sertéstartók, állat-egészségügyi igazgatóság
Van képviselet lehetőség, a kitöltött és aláírt kérelmet más is benyújthajta.

Milyen adatokat kell megadni?

megrendelő adatai, füljelző adatai, eszköz adatai

Milyen iratok szükségesek?

Külön dokumentumot nem kell csatolni, minden adatot a nyomtatványon kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

az eljárás díjmentes, a típustól függően a közleményben foglalt megrendelt darab-ár és eszköz-ár kerül kiszámlázásra

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nem készül fellebbezhető döntés. Helytelen adat esetén az állattartó módosító kérelmet nyújthat be, ha nem ért egyet a döntéssel a törlést kérheti.
nem fellebbezhető
nem fellebbezhető
nem fellebbezhető
nem fellebbezhető

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság jelöli ki a bejelentett tenyészethez a kapcsolattartó állatorvost, aki ellátja a NÉBIH felé az ügyintézői feladatokat.
2. Van ügyfélszolgálat? Az ügyfélszolgálat elérhető: 1024 Budapest, Lövőház utca 39., telefonszáma: 06-1-3463-486 vagy a 06-1-3463-487.
Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.
3. Ki töltheti ki a nyomtatványt?
Amennyiben ön önálló tenyészetben gazdálkodik a tenyészet ENAR-felelőse, ha megyei körzetbe sorolt a tenyészete, akkor a kapcsolattartó állatorvos.
4. Milyen füljelzőket lehet használni?
A rendelhető füljelzők és eszközök listáját a tenyésztési hatóság teszi közzé a www.nebih.gov.hu honlapon.


Fontosabb fogalmak

Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, megyei körzetek esetén végzi az állatok jelölését, és intézi a TIR-rel kapcsolataos ügyeket.
ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy a bejelentett tartási hely regisztrált.
Állattartó/üzemeltető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős.
Állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása, amely lehet szállítás vagy lábon hajtás.
Sertés ENAR: a sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszere, amely kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához (TIR), biztosítja az állatmozgások nyomon követését, továbbá alapját képezi az érintett szakterületek (állategészségügy, állattenyésztés, piacszabályozás stb.) nyilvántartási rendszereinek.
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt, Magyarország ISO kódjeléből (HU) és a legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló kód, amelyet az országos adatbázis ad ki, jelölőkalapács esetében a tenyészetkód.
ENAR jelölés: ENAR füljelző, azaz a sertések megjelölésére szolgáló, a tenyésztési hatóság által engedélyezett, az ENAR-számot tartalmazó jelölő eszköz, vagy a jelölőkalapáccsal végzett jelölés.

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 16.§; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II. 29.) kormányrendelet 7. §; a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII.27.) kormányrendelet 10.§, a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 116/2003 (XI.18.) FVM rendelet 7-10.§

Kulcsszavak

SertésENAR, kapcsolattartó, jelölés, Országos Adatbázis, ENAR szám, ügyfélszolgálat, átjelölés

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858