Ugrás a menüre

Sertés szállítás bejelentése, bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00051

Az ügy rövid leírása

A sertéstartó tenyészetből egy másik tenyészetbe állatokat szállítanak, melyek kiszállítását a tenyészetek adataival együtt bejelenti a tenyészet ENAR felelőse, mivel a szállítólevél (2611) 1. példánya korábban nem került beküldésre.

Ki jogosult az eljárásra?

Sertéstartók
van képviselet lehetőség, a kitöltött és aláírt kérelmet más is benyújthajta

Milyen adatokat kell megadni?

Tenyészetek adatai: kiszállító/fogadó tenyészetkód, tartó neve, címe
Szállítólevél száma, dátum,
Állatok, gépkocsi azonosítói

Milyen iratok szükségesek?

Külön dokumentumot nem kell csatolni, minden adatot a nyomtatványon kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentés díjmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi/Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nem készül fellebbezhető döntés. Helytelen adat esetén az állattartó módosító kérelmet nyújthat be, ha nem ért egyet a döntéssel a törlést kérheti.
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság jelöli ki a bejelentett tenyészethez a kapcsolattartó állatorvost, aki ellátja a NÉBIH felé az ügyintézői feladatokat.
2. Van ügyfélszolgálat? Az ügyfélszolgálat elérhető: 1024 Budapest, Keleti K. u.24., telefonszáma: 06-1-3463-486 vagy a 06-1-3463-487.
Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.
3. Ki töltheti ki a nyomtatványt?
Amennyiben ön önálló tenyészetben gazdálkodik a tenyészet ENAR-felelőse, ha megyei körzetbe sorolt a tenyészete, akkor a kapcsolattartó állatorvos.
4. Mit tegyek, ha nem fér rá minden állat fülszáma a papírra?
Ebben az esetben a további állatok azonosítóit új bizonylaton a Folytatáslap bejelölésével kell megadni.
5. Szállítottam korábban állatokat másnak, de a szállítólevél 1. példánya megsérült. Hogyan tudom az adatokat pótolni?
Ebben az esetben a kiszállítást bejelentheti a 2638-as bizonylaton is.

Fontosabb fogalmak

Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, megyei körzetek esetén végzi az állatok jelölését, és intézi a TIR-rel kapcsolataos ügyeket.
ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy a bejelentett tartási hely regisztrált
állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása, amely lehet szállítás vagy lábon hajtás;
állatmozgás- és sertés-nyilvántartás: az állattartó által a tartási helyen lévő, valamint a beérkezett és a kiszállított sertésekről vezetett naprakész nyilvántartás;
sertés ENAR: a sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszere, amely kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatmozgások nyomon követését, a sertések regisztrálását, továbbá alapját képezi az állategészségügy, állattenyésztés és piacszabályozás szakterület nyilvántartási rendszereinek;
ENAR füljelző: a sertések megjelölésére szolgáló, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által engedélyezett, az ENAR-számot tartalmazó jelölő eszköz;
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt,
a) Magyarország ISO kódjeléből (HU) és legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti kód,
b) tenyészetkód, jelölőkalapács alkalmazása esetén;
sertés szállítólevél: az állatok eredetét igazoló és a szállított sertéseket kísérő dokumentum, amely egyben a szállítás FELIR-ben való rögzítésére is szolgál;

Vonatkozó jogszabályok

az illetékről szóló 1990. évi XCIII. törvény; az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 16.§; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) Korm rendelet 7 §; 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 14.§

Kulcsszavak

SertésENAR, kapcsolattartó, bejelentés, Országos Adatbázis, ENAR szám, ügyfélszolgálat, szállítólevél

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858