Ugrás a menüre

Sertés import bejelentése, és bejelentés módosítása

Kódszám

NENAR00052

Az ügy rövid leírása

A sertéstartó tenyészetben importált állatok érkeznek, melyek beérkezését bejelenti az ENAR-felelős.

Ki jogosult az eljárásra?

sertéstartók
van képviselet lehetőség, a kitöltött és aláírt kérelmet más is benyújthajta

Milyen adatokat kell megadni?

Tenyészet adatai: tenyészetkód, tartó neve, címe
Szállítás azonosítója: INTRA/KÁBÓ szám
Származási ország adatai
Állatok azonosítói

Milyen iratok szükségesek?

Külön dokumentumot nem kell csatolni, minden adatot a nyomtatványon kell megadni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

a bejelentés díjmentes

Hol intézhetem el?

NÉBIH Állattenyésztési Igazgatóság, és az illetékes kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi/Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztálya

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nem készül fellebbezhető döntés. Helytelen adat esetén az állattartó módosító kérelmet nyújthat be, ha nem ért egyet a döntéssel a törlést kérheti.
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető
nem értelmezhető

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Ki a kapcsolattartó? Az állategészségügyi hatóság jelöli ki a bejelentett tenyészethez a kapcsolattartó állatorvost, aki ellátja a NÉBIH felé az ügyintézői feladatokat.
2. Van ügyfélszolgálat? Az ügyfélszolgálat elérhető: NÉBIH-ENAR, 1537 Budapest, Pf. 397., telefonszáma: 06-1-3463-486 vagy a 06-1-3463-487.
Kérdéseket e mailben is feltehetnek, az enarufsz@enar.hu, tir@enar.hu címeken.
3. Ki töltheti ki a nyomtatványt?
Amennyiben ön önálló tenyészetben gazdálkodik a tenyészet ENAR-felelőse, ha megyei körzetbe sorolt a tenyészete, akkor a kapcsolattartó állatorvos.
4. Mit tegyek, ha nem fér rá minden állat fülszáma a papírra?
Ebben az esetben a további állatok azonosítóit új bizonylaton a Folytatáslap bejelölésével kell megadni.

Fontosabb fogalmak

Kapcsolattartó: általában az ellátó állatorvos, aki ellátja aTIR/ENAR ügyintézés;
ENAR koordinátor: meghatározott területért felelős hatósági állatorvos, általában járási főállatorvos, a bejelentő nyomtatványon igazolja, hogy a bejelentett tartási hely regisztrált;
sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének meghatározott feladatokat ellátó munkavállalója;
állattartó/üzemeltető: az a természetes személy vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, aki/amely a tartott állatokért, illetve egy adott létesítmény üzemeltetéséért akár állandó, akár ideiglenes jelleggel felelős
állatmozgás: az állat tenyészetek közötti helyváltoztatása, amely lehet szállítás vagy lábon hajtás;
állatmozgás- és sertés-nyilvántartás: az állattartó által a tartási helyen lévő, valamint a beérkezett és a kiszállított sertésekről vezetett naprakész nyilvántartás;
sertés ENAR: a sertések egységes nyilvántartási és azonosítási rendszere, amely kapcsolódik a tenyészetek nyilvántartásához, biztosítja az állatmozgások nyomon követését, a sertések regisztrálását, továbbá alapját képezi az állategészségügy, állattenyésztés és piacszabályozás szakterület nyilvántartási rendszereinek;
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt,
a) Magyarország ISO kódjeléből (HU) és legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti kód,
b) tenyészetkód, jelölőkalapács alkalmazása esetén;
sertés szállítólevél: az állatok eredetét igazoló és a szállított sertéseket kísérő dokumentum, amely egyben a szállítás FELIR-ben való rögzítésére is szolgál

Vonatkozó jogszabályok

az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 16.§, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012 (II.29.) kormányrendelet 7 §; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) kormányrendelet 5.§, a sertések jelöléséről, valamint a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII. 16.) FM rendelet 14.§

Kulcsszavak

Sertés ENAR, kapcsolattartó, bejelentés, import, FELIR, ENAR szám, ügyfélszolgálat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858