Ugrás a menüre

Tenyészsertés füljelző- és segédeszköz megrendelése, megrendelés módosítása

Kódszám

NENAR00217

Az ügy rövid leírása

A sertés tenyészállatokat (kan és koca) elektronikus ENAR füljelzővel meg kell jelölni, amit önálló tenyészetben a tartó, körzetbe sorolt tenyészet esetén az MSTSZ sertéságazati területi felelőse jogosult és kötelezett elvégezni. A jelölés tényét az erre szolgáló elektronikus bizonylaton be kell jelenteni a Központi Adatbázisba.

Ki jogosult az eljárásra?

Állattartó illetve annak képviselője, meghatalmazottja, körzetbe sorolt tenyészetek esetében az MSTSZ sertéságazati területi felelőse.
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

Tenyészet kódja, tartó neve, sertéságazati területi felelős neve és kódja, füljelző gyártmány kódja, gyártó neve és kódja, megrendelt mennyiség, számkiosztás módja (folyamatos, számkihagyó)

Milyen iratok szükségesek?

Nincs.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási díj.

Hol intézhetem el?

Tenyésztési hatóság

Ügyintézés határideje

A megrendelést a tenyésztési hatóság egy héten belül továbbítja a gyártók felé, akik a füljelzőket a megrendeléstől számított 15 napon belül postázzák.

Jogorvoslati lehetőség

Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.
Nem releváns.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Körzetbe sorolt tenyészet igényelhet-e önállóan? NEM, körzetbe sorolt tenyészet esetén a füljelzőket az MSTSZ területi felelőse rendelheti meg. Lehet-e papír alapon megrendelni? Igen, a 2601-es bizonylaton lehetséges, de csak az önálló tenyészeteknek.

Fontosabb fogalmak

ENAR füljelző: a sertések megjelölésére szolgáló, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (a továbbiakban: NÉBIH) által engedélyezett, az ENAR-számot tartalmazó jelölő eszköz;
ENAR jelölés: ENAR füljelzővel vagy jelölőkalapáccsal végzett jelölés;
ENAR-szám: a sertések megjelölésére és azonosítására használt,
a) Magyarország ISO kódjeléből (HU) és legfeljebb tizenkettő jegyű számból álló, az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvényben meghatározott élelmiszerlánc-felügyeleti információs rendszer (a továbbiakban: FELIR) szerinti kód,
b) tenyészetkód, jelölőkalapács alkalmazása esetén; sertéságazati területi felelős: a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetségének (a továbbiakban: MSTSz) e rendeletben meghatározott feladatokat ellátó munkavállalója;
tenyészetkód: a tenyészet azonosító száma a FELIR-ben;
tenyészkan: hímivarú sertés az első fedeztetés vagy mesterséges termékenyítés után;
tenyészkoca: nőivarú sertés az első fialás után;
tenyészkocasüldő: ivarérett, fedeztetett vagy termékenyített nőivarú sertés, az első fialásig;
tenyészsertés: a tenyészkan, a tenyészkoca és a tenyészkocasüldő együttesen;
útmutató: a NÉBIH által készített és saját honlapján közzétett sertés ENAR formanyomtatvány-gyűjtemény és kitöltési-eljárási tájékoztató.

Vonatkozó jogszabályok

az állattenyésztésről szóló 1993.évi CXIV.törvény 16. §

a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II.29.) Korm. rendelet 1§ (1) bekezdés, (6) bekezdés, 7. §;

a sertések jelöléséről, valamint Egységes Nyilvántartási és Azonosítási Rendszeréről szóló 83/2015. (XII.16.) FM rendelet 9. § (1) g) pontja, 12. § j) pontja és 13. § d) pontja

a tartási helyek, a tenyészetek és az ezekkel kapcsolatos egyes adatok országos nyilvántartási rendszeréről szóló 119/2007. (X.18.) FVM rendelet 4.§;


Kulcsszavak

tenyészsertés, sertéságazati területi felelős, sertés ENAR, elektronikus füljelző

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858