Ugrás a menüre

Haditechnikai tárgyalási engedély iránti kérelem

Kódszám

MKEHH00002

Az ügy rövid leírása

A tárgyalási engedély kérelem hatályos tevékenységi engedély birtokában kérelmezhető. A tárgyalási engedély az Európai Gazdasági térségen, az Amerikai Egyesült Államokon, Ausztrálián, Japánon, Kanadán, Svájcon és Új-Zélandon  kívüli szerződő részére történő haditechnikai termékek kivitelére, újra kivitelére, szolgálatás nyújtására vonatkozó szerződés megkötésére ad jogot. Egyéb esetekben nem szükséges tárgyalási engedélyt kérni.

Ki jogosult az eljárásra?

haditechnikai külkereskedelmi tevékenységi engedéllyel rendelkező vállalkozások, egyéni vállalkozók, költségvetési szervek
Nincsen személyes eljárásra vonatkozó kötelezettség.

Milyen adatokat kell megadni?

Kérelem kötelező adattartalma:
1. a kérelmező neve, címe, székhelye, valamint további elérhetőségei,
2. a kérelmező adóazonosító száma (egyéni vállalkozó esetében az adóazonosító jele, egyéni vállalkozói nyilvántartási száma),
3. az ügylet jellegére történő utalás (kivitel, újra kivitel, szolgáltatás),
4. a haditechnikai eszköznek
4.1. az 1. melléklet szerinti besorolása,
4.2. a vámtarifaszáma,
4.3. a megnevezése,
4.4. a mennyisége,
4.5. a mértékegysége,
4.6. az euróban meghatározott értéke,
5. a külföldi szerződő partner neve, címe, székhelye,
6. a végfelhasználó neve, címe, székhelye,
7. az áru tulajdonosának (amennyiben nem egyezik a kérelmezővel) neve, címe, székhelye.

Milyen iratok szükségesek?

Kérelem, jogszabályban meghatározott adattartalommal

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A kivitelre, illetve a harmadik ország részére történő szolgálatás nyújtásra vonatkozó kérelem esetén az eljárás illetékmentes.
Reexportra vonatkozó engedélykérelem esetén általános tételű eljárási illeték fizetendő, mivel az egy import és egy export ügyletből áll.

Hol intézhetem el?

Budapest Főváros Kormányhivatala Kereskedelmi, Haditechnikai, Exportellenőrzési
és Nemesfémhitelesítési Főosztály, Haditechnikai Osztály

Ügyintézés határideje

60 nap

Jogorvoslati lehetőség

A döntés csak bírósági úton támadható meg.

A döntések ellen fellebbezésnek nincs helye, bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. Mennyi ideig hatályos a tárgyalási engedély?
A tárgyalási engedély 12 hónapra adható, amely kérelemre 12 hónappal hosszabbítható.
2. Mennyi az eljárás illetéke?
Export és szolgáltatás nyújtása esetén illetékmentes, reexport ügylet esetén 3 000 forint.
3. Mennyi illetéket kell fizetni a tárgyalási engedély hosszabbítása/módosítása esetén?
Export és szolgáltatás nyújtása esetén illetékmentes, reexport ügylet esetén 3 000 forint.
4. Mennyi az ügyintézési határidő?
60 nap
5. Ki írhatja alá a kérelmet?
A vállalkozás azon tisztviselője, akinek az aláírási címpéldányát a kérelemhez csatolták.
6. Ki veheti át az elkészült engedélyt?
A Hatóságunknál leadott aláírási címpéldánnyal rendelkező tisztviselő által meghatalmazott képviselő.
7. EU-n belüli szállítások esetén is szükséges tárgyalási engedély?
Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.
8. Szükséges tárgyalási engedély devizamentes ügyletek esetén?
Relációtól függetlenül nem szükséges tárgyalási engedély garanciális javításra, kiállításra, bemutatóra, tesztelésre, bevizsgálásra vonatkozó devizamentes, ideiglenes árumozgással járó ügylet esetén.
9. Behozatal esetén szükséges tárgyalási engedély?
Nem, tárgyalási engedély kizárólag harmadik országok (ide nem értve az EGT tagállamokat és Svájcot) részére történő kivitel, szolgáltatás nyújtás és reexport ügylet esetén szükséges.

Fontosabb fogalmak

1. reexport (újra kivitel):
a) az Uniós Vámkódex  270. cikkében  foglalt újra kivitel  vagy
b) szoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása az Európai Unión kívüli rendeltetési helyre, technológia telefonszoftver és technológia szóban, írásos formában, elektronikus úton, telefaxon vagy telefonon történő továbbítása harmadik országba, technológia telefonon történő szóbeli továbbítása akkor, ha egy dokumentumban leírt technológia vonatkozó részét beolvassák, vagy telefonon keresztül oly módon írják le, ami alapvetően azonos eredményhez vezet
2. szolgáltatás:minden olyan műszaki támogató tevékenység, amely a haditechnikai eszköz fejlesztésével, gyártásával, összeszerelésével, minőségi vizsgálatával, üzemeltetésével, karbantartásával, javításával vagy bármely más műszaki szolgáltatással kapcsolatos, ideértve a bérmunkát, továbbá az eszközök kezelésének és alkalmazásának oktatását, és amely megvalósulhat műszaki-technológiai utasítás, elméleti és gyakorlati oktatás, gyártási ismeret és tapasztalat átadása vagy konzultáció útján szóban, írásban és elektronikus úton is.

Vonatkozó jogszabályok

Hatáskör: a Budapest Főváros Kormányhivatalának egyes ipari és kereskedelmi ügyekben eljáró hatóságként történő kijelöléséről, valamint a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 365/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése b) pontja , a haditechnikai tevékenység engedélyezésének és a vállalkozások tanúsításának részletes szabályairól szóló 156/2017. (VI. 16.) Korm. rendelet.
Az eljárási illeték mértéke: az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 29. § (1) bekezdés, 33. § (2) bekezdés 27. pont, 73. § (2) bekezdés
Fellebbezésnek: a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 100. § (1) bekezdés e) pontja alapján helye nincs.

Kulcsszavak

tárgyalási engedély kérelem, illeték, csatolt okmányok, kitöltés, indokolás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858