Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Rostkender import monitoring engedélyezésére irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00041

Az ügy rövid leírása

Bármely harmadik országból származó 1207 99 15, 1207 99 91 és 5302 10 00 KN alá tartozó kender behozatala engedélyköteles.

Ki jogosult az eljárásra?

A behozatali engedély kérelmet az EU tagállamok bármelyikében, bármely természetes vagy jogi személy benyújthat.
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ), valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat), mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat)

Milyen iratok szükségesek?

- az importengedély kérelmezésére irányuló adatlap benyújtása;
- bármely érintett termék kérelmezése esetén:- a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Központ igazolása hogy a bevizsgált kendermag alacsony tetrahidrocannabiol (THC) azaz a kendermag THC tartalma nem éri el a 0,2%-ot;
- a 1207 99 91 KN (nem vetésre szolgáló kendermagok) alá tartozó termék behozatalát csak az e termék importálására való jogosultságot igazoló, engedéllyel rendelkező importőr kérelmezheti;
o a kérelmezőnek a kérelem benyújtásával egyidejűleg nyilatkozatot kell tennie arról, hogy az engedély kiállítását követő 12 hónapon belül bemutatja azokat az iratokat, melyek igazolják, hogy
- vetésre használhatatlanná tették;
- állati takarmányozás céljára C9kendermagtól eltérő maggal összekeverték és a teljes keverék legfeljebb 15%-a (C9kivételes esetben 25%- az importőrnek kérelmeznie kell) kendermag;
- harmadik országba újrakivitelre került.
Az említett művelet elvégzését igazoló tanúsítványokat azoknak a piaci szereplőnek kell kiállítaniuk, akik a műveleteket elvégezték, és az alábbi adatokat kell tartalmazniuk:
- a piaci szereplő neve, címe, tagállam, aláírás;
- az elvégzett művelet leírása, dátuma;
- a kendermag mennyisége kilogrammban, amelyen a műveletet elvégezték.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs illetékfizetési kötelezettség, sem igazgatási szolgáltatási díj fizetés.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kibocsátás folyamatos (a kérelem benyújtásától számított max. 1 nap)

Jogorvoslati lehetőség

Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal jár el.
A Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalhoz (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.
a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához
15 nap
5.000 Ft

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A kender importjához szükséges-e engedély? Igen, az importja behozatali engedély nélkül nem lehetséges.
Ha más EU tagországból szeretnék kendert behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva.
Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Igen . Mi történik ha mégsem tudom az importot lebonyolítani? Nincs szankció

Fontosabb fogalmak

THC:A tetrahidrokannabinol egy kannabinoid, csak a kenderben (Cannabis) fordul elő, és ennek fő pszichoaktív hatóanyaga.A kenderben több mint 20 féle tetrahidrokannabinol található.

Vonatkozó jogszabályok

Eljárásra vonatkozó szabályok: 507/2008/EK bizottsági rendelet a rostlen és a rostkender piacainak közös szervezéséről szóló 1673/2000/EK tanácsi rendeletalkalmazása részletes szabályainak megállapításáról (alaprendelet);
376/2008/EK bizottsági rendelet a mezőgazdasági termékekre vonatkozó behozatali és kiviteli engedélyek és előzetes rögzítési igazolások rendszerének alkalmazására kialakított részletes közös szabályok megállapításáról 16. cikk. 1308/2013/EU az Európai Parlament és a Tanács rendelete a mezőgazdasági termékpiacok közös szervezésének létrehozásáról, és a 922/72/EGK, a 234/79/EK, az 1037/2001/EK és a 1234/2007/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről 176. cikk (1) bekezdés, 189. cikk
Illetékességre, fellebbezésre stb.vonatkozó szabályok: 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról 15. § (1), (2) bekezdés, 2. melléklet 1. pontja Jogorvoslatról rendelkező: 2004. évi CXL Tv. (Ket.) a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól 98. §, 99. § (1), 116. § 1990. évi XCIII. Tv. az illetékekről 29. § (2)
85/2012.(IV.21.) Korm. rendelet az elektronikus ügyintézés részletes szabályairól III. fejezezt, V. fejezet, VI. fejezet, VII. fejezet, VIII. fejezet

Kulcsszavak

Behozatali engedély, kender, kender vetőmag, HTC tartalom

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858