Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nyugat-balkáni származású „baby beef” import-kontingens engedély kiadására irányuló kérelem

Kódszám

MKEHK00052

Az ügy rövid leírása

Kontingensév időszaka január 1. - december 31. Érinett KN kódok: ex0102 90 51, ex0102 90 59, ex0102 90 71, ex 0102 90 79, ex0201 10 00, ex0201 20 20, ex0201 20 30, ex0201 20 50
09.4503 sz. kontingens: Horvátországból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 9 400 tonna
09.4504 sz. kontingens: Bosznia és Hercegovinából származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 1 500 tonna 09.4505 sz. kontingens: Macedónia volt Jugoszláv Köztársaságból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 1 650 tonna 09.4198 sz. kontingens: Szerbiából származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége: 8 700 tonna 09.4199 sz. kontingens: Montenegróból származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 800 tonna 09.4200 sz. kontingens:Koszovó vámterületéről származó "baby beef" hasított súlyban kifejezve. Kontingens éves mennyisége 475 tonna Hasított súly: 100 kilogramm élő súlyt 50 kg hasított súllyal kell egyenértékűnek tekinteni. Vámszint: az érték szerinti vámtétel 20%-a és a Közös Vámtarifában meghatározott egyedi vámtétel 20%-a. Biztosíték összege: 12 Euró/ netto tömeg 100 kilógrammjaként vagy élő állat esetében 5 Euró/db.
Az e rendelet 4. cikkében meghatározott eredetigazolás eredeti példányát és annak másolatát be kell mutatni az első behozataliengedély kérelemmel együtt. Egy eredetigazolást több behozatali engedély kiadásához is fel lehet használni , de a mennyiségek nem haladhatják meg az eredetigazoláson feltüntetett mennyiséget.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal
nem rendelkezik a jogosultsági feltételekkel

Milyen adatokat kell megadni?

Az ügyfélnek, mint kérelmezőnek önmagára vonatkozóan kizárólag az AGRIM engedélykérelem adatlap 4. rovatában szereplő adatokat kell megadnia; (kérelmező név, teljes cím, tagállam, adószám ),
valamint a kérelmezés tárgyára vonatkozóan: az áru KN kódját,(16. rovat); a KN szerinti megnevezését(15. rovat), a kereskedelmi megnevezését (14. rovat) az áru származási országát (8. rovat) és az "igen"-t x-el megjelölni, a kérelmezett mennyiséget számmal és betűvel (17., 18.rovat) és az ehhez tartozó biztosíték összegét (11. rovat); 20. rovatban fel kell tüntetni, hogy "Baby beef"- 1255/2010/EU rendelet". Mivel a biztosíték nyújtható készpénzben , vagy bankgarancia formájában és mindkét formában nyújtott biztosítékról dönthet úgy az ügyfél, hogy egyedileg , vagy keret biztosítékként kívánja felhasználni, ezért erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Készpénzben nyújtott biztosíték esetében meg kell adnia a számlaszámát, ahonnan utalta és ahová az elszámolás után a jogosan visszajáró biztosíték utalható, bankgarancia formájában nyújtott biztosíték esetében pedig csatolnia kell a kérelemhez a garancia levelet.

Milyen iratok szükségesek?

Nyilatkozat a biztosíték felhasználásáról A vámhatóságok által megfelelő megjegyzésekkel ellátott és az érintett kérelmezőre, mint címzettre való utalást tartalmazó, a szabadforgalomba bocsátást bizonyító vámokmányok, vagy a vámhatóságok megfelelő megjegyzéseivel ellátott kiviteli okmányok amelyek bizonyítják, hogy • az említett kérelem benyújtásának időpontját közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során, és • az előző bekezdésben említett 12 hónapos időszakot közvetlenül megelőző 12 hónapos időszak során a rendeletben említett termék tekintetében kereskedelmi kapcsolatban álltak harmadik országokkal.

Hol intézhetem el?

Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal, Kereskedelmi Hatósága

Ügyintézés határideje

Kérelmeket 201. január 1. és december 31. között lehet benyújtani. Az engedély a kérelem és mellékleteinek ellenőrzése után azonnal kibocsátásra kerül, legfeljebb azonban a Ket-ben meghatározott általános 21 napos ügyintézési határidőn belül.

Jogorvoslati lehetőség

Igen van lehetőség fellebbezésre, az eljárásban első fokon a Hivatal Kereskedelmi Hatósága , másodfokon a Hivatal központi szerve jár el.
A Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal központi szervéhez (Főigazgató) címzett fellebbezéssel élhet.
a Magyar Kereskedelmi és Engedélyezési Hivatal Kereskedelmi Hatóságához
15 nap
5 000 Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Az szarvasmarhahús importjához szükséges-e engedély? A szarvasmarhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak az aktuális vámtételt kell megfizetni és az egyéb (állategészségügyi stb.) feltételeknek eleget tenni. Ha más EU tagországból szeretnék élő szarvasmarhát behozni kell-e hozzá engedély? Az Unió területén belül szabadon adható-vehető, ha az már valamely tagországban szabad forgalomba lett bocsátva. Nyújthat-e be kérelmet más tagországban telephellyel rendelkező cég hazánkban? Csak a kérelmező székhelye szerinti tagország illetékes hivatalánál lehet benyújtani.

Fontosabb fogalmak

A marhahús behozatala az Unió területére nem engedélyköteles, csak a kontingens igénybevételével történő importhoz szükséges engedély. Vámkontingens: meghatározott mennyiség erejéig alacsonyabb vámtételű behozatal lehetősége. Kontingensszám: adott vámkontingens technikai azonosítását megkönnyítő egyedi azonosító. Kivonat: az AGRIM engedély érvényességi idején belül a még fel nem használt mennyiségekre, az engedélyes egy vagy több kivonat elkészítését kérelmezheti, az engedély eredeti példányának beadásával és a vonatkozó AGRIM engedély kérelem benyújtásával. A kivonat egy AGRIM engedélyben szereplő fel nem használt mennyiség több részmennyiségének egy időben, de pl. különböző helyeken történő vámkezelésekre szolgálhat. Hasított súly: 100 kilogramm élő súlyt 50 kg hasított súllyal kell egyenértékűnek tekinteni.

Vonatkozó jogszabályok

1255/2010/EU bizottsági rendelet a Bosznia és Hercegovinából, Horvátországból, Macedónia Volt Jugoszláv Köztársaságból, Montenegróból, Szerbiából és Koszovóból származó "baby beef"- termékekre vonatkozóan megállapított vámkontingensek alkalmazása részletes szabályainak megállapításáról, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatalról és a területi mérésügyi és műszaki biztonsági hatóságokról szóló 320/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

baby beef, marha behozatal, kontingens, marhahús, csökkentett vámtétel, AGRIM

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858