Ugrás a menüre

Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló hatósági igazolvány iránti kérelem újszülött részére

Kódszám

EGBIZ00076

Az ügy rövid leírása

A gyermek lakóhelye - szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerint illetékes egészségbiztosítási szakigazgatási szerv a személyi adat- és lakcímnyilvántartás szervének az újszülött adataira vonatkozó adatszolgáltatása alapján az adatszolgáltatás teljesítését követően soron kívül, legkésőbb 8 napon belül kiadja, és a gyermek lakóhelyére, illetve a szülő kérelmében meghatározott címre postán megküldi az újszülött TAJ-át igazoló hatósági igazolványt.

Ki jogosult az eljárásra?

A nem hivatalból induló eljárás esetén az eljárás indítására a szülő, vagy meghatalmazottja jogosult.
Szülő:
- a vér szerinti és az örökbefogadó szülő, továbbá az együtt élő házastárs,
- az a személy, aki a saját háztartásban élő gyermeket örökbe kívánja fogadni, és az erre irányuló eljárás már folyamatban van,
- a gyám,
a nevelőszülő és a helyettes szülő. 
Az ügyben meghatalmazott is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Nem hivatalból indult eljárás esetén a gyermek természetes azonosító adatai és az eljárás indítására való jogosultság igazolásához szükséges adatok.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, kérelem.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A gyermek lakóhelye - a szülő kérelmére a gyermek születési helye - szerint illetékességgel rendelkező fővárosi és megyei kormányhivatalok egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szerve.

Ügyintézés határideje

8 nap

Jogorvoslati lehetőség

Nincs
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
15 nap
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükségesek a személyazonosításra alkalmas okmányok. Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? Egyedileg történő TAJ kiadásakor a szükséges dokumentumok benyújtása esetén igen. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.

Vonatkozó jogszabályok

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet , az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  2. § (7) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtásáról szóló 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (3) bekezdés; A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §; A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény; A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, kiskorú, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)hatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858