Ugrás a menüre

Társadalombiztosítási Azonosító Jellel kapcsolatos adatmódosítás bejelentése

Kódszám

EGBIZ00079

Az ügy rövid leírása

A személyes adatokban történő változás oka.
Az igénylő részére, - saját, illetve képviselője, meghatalmazottja - kérelmére az egészségbiztosítási szerv a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolványt kiállítja, a kérelemben meghatározott címre postán megküldi, illetve személyes ügyintézés során annak átvételét az igénylő aláírásával az igénylőlapon igazolja.

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: az ügyfél, törvényes képviselője, képviselője, meghatalmazottja, amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.
Képviseletre van lehetőség.

Milyen adatokat kell megadni?

Személyazonosításra alkalmas irat, információ, TAJ

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot igazoló okirat, a megváltozott adatokat tartalmazú okmányok pl. születési anyakönyvi kivonat, kérelem

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Belföldi személy kezdeményezésére, az ország területén bármely fővárosi és megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében eljáró főosztálya.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

önálló fellebbezésnek van helye
Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP)
Az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
15 nap
Nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mivel igazolhatom magam? Az ügyfél által kezdeményezett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges a személyazonosításra alkalmas okmányok. Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett ügyfél helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). Azonnal megkapom-e a hatósági igazolványt? A névváltozást, adatváltozást igazoló, szükséges dokumentumok, valamint a változás előtti adatokat tartalmazó TAJ okmány benyújtása esetén igen. Mennyit kell fizetnem a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása díjmentes abban az esetben, ha a korábbi adatokat tartalmazó TAJ okmányt az ügyfél a hatósági eljárás során bemutatja.

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, lakcímkártya a magyarországi lakóhelyről, egyéb személyazonosságot. névváltozást, adatváltozást igazoló okirat, pl. születési anyakönyvi kivonat, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány. (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található.) 

Vonatkozó jogszabályok

a fővárosi és megyei kormányhivatalokról szóló 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet  2. § (1) bekezdés 9. pont, az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet  3. § (3) bekezdés, 4. § (2) bekezdés a) pont af) alpont, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 34. §, 36. §, 116. § A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény végrehajtására kiadott 217/1997 (XII.1.) Korm. rendelet 12/A. § (1) bekezdés, A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény 21. §,  A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés,  A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, névváltozás, adatváltozás, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, ügyintézési határidő, hatósági igazolvány (A fogalmak kifejtése a vonatkozó jogszabályhely pontos megjelölésénél található)hatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolványhatósági igazolvány

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858