Ugrás a menüre

Belföldinek nem minősülő egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy kérelme a Társadalombiztosítási Azonosító Jelet igazoló okmány kiadása iránt

Kódszám

EGBIZ00086

Az ügy rövid leírása

Az állami foglalkoztatási szerv megkeresésére - a TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy részére - az erre a célra rendszeresített nyomtatványon  az egészségbiztosítási szakigazgatási szerv TAJ számot képez, erről, valamint a TAJ számot tartalmazó hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről értesíti az állami foglalkoztatási szervet. 
A fővárosi/megyei Kormányhivatalok egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztály   a hatósági igazolványon "kizárólag baleseti egészségügyi szolgáltatásra jogosult" szöveggel a jogosultságot korlátozza

Ki jogosult az eljárásra?

Az eljárás indítására jogosult: az állami foglalkoztatási szerv (képviselője, meghatalmazottja), amennyiben eljárási képességgel rendelkezik.
Meghatalmazott útján is eljárhat.

Milyen adatokat kell megadni?

Az állami foglalkoztatási szerv, valamint a TAJ-jal nem rendelkező, belföldinek nem minősülő, egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy személy azonosítására alkalmas adat, információ.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosításra alkalmas okmányok, tartózkodási engedély, útlevél, lakóhely/szálláshely igazolás, igénylőlap.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Az eljárás díj- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

A TAJ-t igazoló hatósági igazolványt a természetes személy az ország területén bármely megyei kormányhivatal egészségbiztosítási  feladatkörében eljáró főosztálynál  átveheti.

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

NINCS
nincs
nincs
nincs
nincs

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen okmányokat kell csatolni az állami foglalkoztatási szervnek? A természetes személy személyazonosságának igazolása (érvényes útiokmány másolat).
Eljárhat-e más személy az ügyben? Az érintett állami foglalkoztatási szerv helyett eljárhat képviselője, meghatalmazottja a képviseleti jogosultság igazolásának birtokában (meghatalmazás, megbízás). 
Azonnal megkapja-e az egyszerűsített foglalkoztatás keretében alkalmazott természetes személy a hatósági igazolványt? A TAJ képzést követően a hatósági igazolvány átvételének lehetőségéről az egészségbiztosítási feladatkörében eljáró főosztály  az állami foglalkoztatási szervet tájékoztatja.
Kell-e fizetni a kártyáért? A TAJ számot tartalmazó okmány kiállítása első alkalommal díjmentes. 

Fontosabb fogalmak

Személyazonosításra alkalmas okmány, meghatalmazás, képviselet, ügyintézési határidő, tájékoztatás, TAJ szám, hatósági igazolvány, állami foglalkoztatási szerv. 

Vonatkozó jogszabályok

 Az egészségbiztosítási szervekről szóló 319/2010. (XII. 27.) Kormányrendelet  2. § (7) bekezdés, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 116. §, A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény (Ebtv.), valamint a végrehajtására kiadott 217/1997. (XII.1.) Kormányrendelet (Ebtv. vhr.), A személyazonosító jel helyébe lépő azonosítási módokról és az azonosító kódok használatáról szóló 1996. évi XX. törvény, A polgárok személyiadatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény 13. § (2) bekezdés, A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény 13. § (1) bekezdés, Az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény (Eftv.)

Kulcsszavak

Személyazonosításra alkalmas okmány, TAJ szám, idegenrendészeti hatóság, állami foglalkoztatási szerv, egészségügyi szolgáltatás, orvosi ellátás, hatósági igazolvány.

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858