Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00030

Az ügy rövid leírása

A vadászati hatóság hagyja jóvá a földtulajdonosi közösség és a haszonbérő által megkötött, a jogszabály által előírt tartalommal bíró a vadászterület vadászati jogának hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződést. Az eljáráshoz szorosan kapcsolódik a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásával kapcsolatos eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: vadásztársaság), a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve, a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, továbbá az erdőbirtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység céljából használja.

Milyen adatokat kell megadni?

Haszonbérbe adó ( földtulajdonosi közösség) és a haszonbérbe vevő neve és címe, vadászterület kódszáma, vadászterület kiterjedése, haszonbérleti díj .

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a kérelemben megjelölt vadászterület országos jelentőségű védett területet érint a szakhatóság eljárási díjának 12.000-Ft. befizetését igazoló dokumentumot is csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
6000.-Ft.

Fontosabb fogalmak

vadászati jog haszonbérlet útján való hasznosítása

Vonatkozó jogszabályok

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (1) és (2), 16. § (1 ) a), b) és c), 44. § (1) bekezdés, 45. § (2) és (3) bekezdés, 17. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet , a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet 13.3.2. pont

Kulcsszavak

vadászati jog haszonbérlet, vadgazdálkodási üzemterv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858