Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Vadászati jog haszonbérletére kötött szerződés jóváhagyása iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00030

Az ügy rövid leírása

A vadászati hatóság hagyja jóvá a földtulajdonosi közösség és a haszonbérő által megkötött, a jogszabály által előírt tartalommal bíró a vadászterület vadászati jogának hasznosítására vonatkozó haszonbérleti szerződést. Az eljáráshoz szorosan kapcsolódik a vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyásával kapcsolatos eljárás.

Ki jogosult az eljárásra?

Vadászjeggyel rendelkező tagokból álló egyesület (a továbbiakban: vadásztársaság), a vadásztársaságok érdekképviseleti szerve, a mezőgazdasági, illetve erdőgazdálkodás ágazatba sorolt, Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság, szövetkezet, továbbá az erdőbirtokossági társulat, feltéve, ha a vadászterület legalább 25%-át mezőgazdasági, erdőgazdálkodási vagy természetvédelemmel összefüggő gazdasági tevékenység céljából használja.

Milyen adatokat kell megadni?

Haszonbérbe adó ( földtulajdonosi közösség) és a haszonbérbe vevő neve és címe, vadászterület kódszáma, vadászterület kiterjedése, haszonbérleti díj .

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 20.000 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a kérelemben megjelölt vadászterület országos jelentőségű védett területet érint a szakhatóság eljárási díjának 12.000-Ft. befizetését igazoló dokumentumot is csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
6000.-Ft.

Fontosabb fogalmak

vadászati jog haszonbérlet útján való hasznosítása

Vonatkozó jogszabályok

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (1) és (2), 16. § (1 ) a), b) és c), 44. § (1) bekezdés, 45. § (2) és (3) bekezdés, 17. §, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V. 4.) FVM rendelet , a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés, 33. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet 13.3.2. pont

Kulcsszavak

vadászati jog haszonbérlet, vadgazdálkodási üzemterv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858