Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Vadasparkokban állományszabályozó vadászat elrendelése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00033

Az ügy rövid leírása

A vadászatra jogosult az általa üzemeltetett vadasparkban köteles a létesítési engedélyben meghatározott nagyságú és összetételű állományt fenntartani. A vadasparkban tartott vad állományának túlszaporodása esetén a vadászatra jogosult kérelmére a vadászati hatóság állományszabályzó vadászatot rendelhet el.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászterület kódszáma, vadászatra jogosult megnevezése, az állományszabályzó vadászat kérelmezésének oka. A vadaspark létesítési engedély száma

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással.

Hol intézhetem el?

Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

bírósági felülvizsgálat

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetekben rendelhető el vadasparkokban államányszabályzó vadászat? A vadasparkban élő vadállomány túlszaporodása esetén rendelhető el állományszabályzó vadászat.

Fontosabb fogalmak

Vadaspark: Vadaspark a vadászterület kutatási, oktatási és bemutatási célból arra alkalmas vadászati rendeltetésű kerítéssel bekerített területe. Állományszabályzó vadászat: A létesítési engedélyben meghatározott maximális állománynagyágot meghaladó vad állományának csökkentése az előírt szintre.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 27/E. § (1) bekezdés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

vadaspark, állományszabályzó vadászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858