Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Meghatározott vadfaj esetén vadászati tilalmi időben vadászat engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00035

Az ügy rövid leírása

A vadászati hatóság meghatározott vadfaj esetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvényben foglalt esetekben (pl.: erdő- és mezőgazdaságban vad által okozott kár megelőzése, mérséklése) engedélyezheti a tilalmi időben történő vadászatot.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóságok által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászatra jogosult neve és címe, vadászterület kódszáma, vadászati idényen kívül elejteni kívánt vadfaj megnevezése, az idényen kívül elejteni kívánt vadfaj mennyisége, az idényen kívüli elejtés oka.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a tilalmi időben történő elejtések országos jelentőségű védett területet érintenek a szakhatóság eljárási díjának 12.000-Ft. befizetését igazoló dokumentumot is csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetekben kérhető adott vadfaj tilalmi időben történő vadászatának engedélyezése? Az engedély a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdők, a halállományok, a vizek súlyos károsodásának, kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme érdekében stb.

Fontosabb fogalmak

vadászatra jogosult, vadászterület kódszáma, vadászati idény

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1), A megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet. 2. § (1), 4. § (1), 13. § (1), 30. § (4) bekezdése, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38. § (3) b), 38/A. § (1)–(3) bekezdés, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005 (VII. 27.) KvVM rendelet 1. melléklet,

Kulcsszavak

vadászati tilalmi idő, vadászati idény

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858