Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Közösségi jelentőségű vadászható vadfaj vonatkozásában a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 38. § (3) bekezdésében és 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységek engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00036

Az ügy rövid leírása

Közösségi jelentőségű fajok esetében a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38/A. §-a szerint a vadászati hatóság engedélyezheti, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) bekezdésében, 37/B. § (2) bekezdésében, a 38. § (3) bekezdésében és a 39. § (3) bekezdésében foglalt tevékenységeket.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászatra jogosult kódszáma, vadászatra jogosult megnevezése, a kérelmezett tevékenység megnevezése, a kérelmezett tevékenység oka, a kérelmezett tevékenység időpontja, a kérelmezett tevékenység végrehajtásának eszköze.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a kérelmezett tevékenység országos jelentőségű védett területet érintenek a szakhatóság eljárási díjának 12.000-Ft. befizetését igazoló dokumentumot csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Milyen esetekben kérhető adott vadfaj tilalmi időben történő vadászatának engedélyezése? Az engedély a növényi kultúrák, a termés, az állatállomány, az erdők, a halállományok, a vizek súlyos károsodásának, kutatás és oktatás, állományfeljavítás, visszatelepítés és az ezekhez szükséges tenyésztés céljából, a vadon élő állatok és növények, valamint a természetes élőhelyek védelme érdekében stb.

Fontosabb fogalmak

Kíméleti terület: A vadászterületen belül a vadászati hatóság által határozatban kijelölt terület, amely területen tilos a vadászat. Tilalmi idő: A vadászati idényen kívüli időszak, mely alatt a vadfajt kímélni kell.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 4. § (1), 13. § (2), (3) bekezdése, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (4) c), 37/B. § (2), 38/A §, 38. §, 39. § (3) bekezdése, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. §, 1. melléklet, a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 78/2015 (III. 31.) Korm. rendelet 1. melléklet.

Kulcsszavak

vadászati idény, kíméleti terület, tilalmi idő, szelektív méreg, közösségi jelentőségű faj

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858