Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

A vadgazdálkodási üzemterv jóváhagyása, módosítása iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00039

Az ügy rövid leírása

A vadászati jogot a vadászterületre vonatkozóan a körzeti vadgazdálkodási terv alapján elkészített – a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény eltérő rendelkezése hiányában – húsz évre szóló vadgazdálkodási üzemterv előírásai szerint lehet gyakorolni vagy hasznosítani. A vadgazdálkodási üzemtervet a vadászati hatóság hagyja jóvá. A vadgazdálkodási üzemterv előírásai akkor is hatályban maradnak, ha a jogosult személyében változás következik be. Az új jogosult köteles a vadgazdálkodási üzemtervben foglalt előírások végrehajtásáról gondoskodni. Ha a vadgazdálkodási üzemterv elkészítésekor nem ismert a vadállomány, valamint ha az élőhely állapotában bekövetkezett változás ezt indokolja, a vadászati hatóság kérelemre vagy hivatalból a vadgazdálkodási üzemterv módosításáról határoz. A vadgazdálkodási üzemterv elkészítésének részletes szabályait a miniszter a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény felhatalmazása alapján kiadott rendeletben állapítja meg.

Ki jogosult az eljárásra?

Nyilvántartásba vett vadászatra jogosult (haszonbérlő) jogosult a kérelem benyújtására.

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászterület kódszáma, vadászatra jogosult neve, vadgazdálkodási üzemterv készítőjének neve, végzettsége igazolása

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni, vadgazdálkodási üzemterv készítőjének, szakértői névjegyzékbe történő felvételéről készült dokumentum, vadgazdálkodási üzemterv 3 példányban.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000 Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a vadászterület, amelyre a vadgazdálkodási üzemtervet készítették, országos jelentőségű védett területet érint, a szakhatóság eljárási díjának (12.000 Ft) befizetését igazoló dokumentumot is csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

Van lehetőség fellebbezés benyújtására.
Pest Megyei Kormányhivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Ki készíthet vadgazdálkodási üzemtervet? - Vadgazdálkodási üzemtervet felsőfokú vadgazdálkodási képesítéssel, valamint ötéves szakmai gyakorlattal rendelkező, a vadgazdálkodási tervezés szakértői névjegyzékébe felvett személy készíthet.
Milyen időtartamra készítik a vadgazdálkodási üzemtervet? - A vadgazdálkodási üzemtervet 20 év időtartamra készítik, különleges rendeltetésű vadászterület esetében az üzemtervet maximum 3 évvel hosszabb időszakra is lehet készíteni.

Fontosabb fogalmak

Vadgazdálkodási üzemterv: a vadgazdálkodási üzemterv tartalmazza a a vadászterület azonosító adatait, az élőhely általános jellemzését, a vadászterületen található vadállomány jellemzőit, a vadállomány-szabályozás helyi irányelveit, a vad takarmányozására, a vadföldgazdálkodásra vonatkozó előírásokat, a vad és élőhelyének védelmével, továbbá a természet- és tájvédelemmel kapcsolatos kötelezettségeket. A jogosult a vadgazdálkodási üzemterv elkészítéséről a körzeti vadgazdálkodási tervnek az adott vadászterületre vonatkozó előírásai szerint köteles gondoskodni.

Vonatkozó jogszabályok

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 18. § (1) és (2) bekezdés, 44. § (1)-(2) bekezdés, 45. § (2)-(3) bekezdés, 46. §
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (4) bekezdés, 1. melléklet 13.3.1.
A környezetvédelmi és természetvédelmi szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos egyéb eljárási költségekről és szakértői díjakról szóló 78/2015. (III.31.) Korm. rendelet 1. Melléklet 3.3 pont.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59-62. §
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

vadgazdálkodási üzemterv, haszonbérlet

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858