Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Az éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben való eltérés engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00040

Az ügy rövid leírása

A vadászatra jogosult a jóváhagyott éves vadgazdálkodási tervtől tíz százalékot meghaladó mértékben csak a vadászati hatóság engedélyével térhet el. A vadászati hatóság a vadászatra jogosult kérelmére a tíz százalékot meghaladó mértékű eltérést engedélyezheti. A vadászati hatóság enegedélye nélküli tíz százalékot meghaladó mértékű eltérés vadgazdálkodási bírság kiszabását vonja maga után.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóságok által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászatra jogosult neve, vadászterület kódszáma, vadfaj megnevezése, az eltérés mértéke, vadfaj korosztály és ivar szerint.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a tilalmi időben történő elejtések országos jelentőségű védett területet érintenek, a szakhatóság eljárási díjának befizetését igazoló dokumentumot csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Pest Megyei Kormányhivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden vadfaj esetében külön kérelmet kell benyújtani? - Nem, egy kérelemben lehet több vadfajra vonatkozó kérelmet is szerepeltetni.

Fontosabb fogalmak

Vadászatra jogosult: A vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult.
Éves vadgazdálkodási terv: A vadászatra jogosult köteles a vadgazdálkodási tervet jóváhagyásra minden év február 15. napjáig a vadászati hatósághoz benyújtani. Az éves vadgazdálkodási tervet a vadászati hatóság hagyja jóvá.

Vonatkozó jogszabályok

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény végrehajtásának szabályairól szóló 79/2004. (V.4.) FVM rendelet 30. § (1)-(2) bekezdés;
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§ (4) bekezdés, 1. melléklet 13.3.1. pont;
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés;
A földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 383/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet 59-62. §;
A Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Korm. rendelet 2. § (2)

Kulcsszavak

Vadászterület, vadászatra jogosult, éves vadgazdálkodási terv

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858