Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Hatósági vadászat elrendelése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00045

Az ügy rövid leírása

Amikor az egyes vadfajok által okozott vadkár már veszélyezteti az okszerű erdő-, és mezőgazdálkodási tevékenység fennmaradását, a károsult, az erdészeti hatóság vagy a természetvédelmi hatóság kezdeményezheti a kártokozó vad állományának meghatározott határidőn belüli csökkentését, valamint a vadászati hatóság a vadászatra jogosultat egyéb védőintézkedések megtételére kötelezheti. Ha a vadászatra jogosult a vadállomány-szabályozási kötelezettségének nem, vagy nem a határozatban meghatározott módon tesz eleget, a vadászati hatóság a vadászatra jogosult költségére határozatban hatósági vadászatot rendelhet el.

Ki jogosult az eljárásra?

vadászatra jogosult, kérelmező, ügyfél

Milyen adatokat kell megadni?

Ügyfél neve és címe, a károkozás helye ( vadászterület, hrsz.), a károsított területen folyó gazdálkodás megadása, a károsítás észlelésének időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mit jelent a hatósági vadászat?- A hatósági vadászat a vadászati hatóság által elrendelt állomány szabályozó vadászat, mely elrendelésére abban az esetben van lehetőség, amennyiben a vadászati hatóság által elrendelt vadkármegelőző intézkedések nem hozták meg a várt eredményt.

Fontosabb fogalmak

Vadkár: a vad életmódjából fakadó, a vad által az erdő és mezőgazdaságnak okozott kár. Állományszabályzó vadászat: a vadászati hatóság által elrendelt a vad állományának csökentése érdekében folytatott vadászat. Hatósági vadászat: a vadászati hatóság határozatával elrendelt állományszabályzó vadászat, amit a vadászati hatóság a vadászatra jogosult vagy a földtulajdonos költségére végeztet el.

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 4. § (1), 13. § (1) bekezdése, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 80. § (4) bekezdés,

Kulcsszavak

vadkár, állomyászabályzó vadászat, hatósági vadászat

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858