Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Vaddisznó vadfarmról, vadasparkból vadaskertbe történő kihelyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00048

Az ügy rövid leírása

Vaddisznó vadaskertbe a vadászati hatóság engedélyével vadasparkból és vadfarmról is kihelyezhető, amennyiben az egyedek a fajra jellemző genotipusos és fenotipusos jellemzőket hordozzák. Kihelyezés előtt az egyedeket maradandó módon meg kell jelölni. A vad szállításához a vadászati hatóság engedélye szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult. Hatósági engedéllyel rendelkező zárttéri vadtartó létesítményt üzemeltető természetes vagy jogi személy.

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászterület kódszáma, vadászatra jogosult megnevezése, vadfarm vagy vadaspark megnevezése, amelyből a vadaskertbe kihelyezik a vaddisznó egyedeket, a kihelyezendő egyedek száma, maradandó jelölés módja, jelölésről készített jegyzőkönyv, kihelyezés időpontja.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással. Amennyiben a tilalmi időben történő elejtések országos jelentőségű védett területet érintenek a szakhatóság eljárási díjának befizetését igazoló dokumentumot csatolni szükséges.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Pest megyei Kormányhivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

A vaddisznón kívül egyéb nagyvad vadfarmról, vagy vadasparkból kihelyezhető-e vadaskertbe? Nem, kizárólag vaddisznó helyezhető vadaskertbe vadasparkból és vadfarmról a vadászati hatóság engedélyével.

Fontosabb fogalmak

Vadfarm: A vadfarm vadászterületen vagy vadászterületnek nem minősülő földterületen vad élelmiszer előállítása céljából történő tartására szolgáló létesítmény. Vadaspark: Vadaspark a vadászterület kutatási, oktatási és bemutatási célból arra alkalmas vadászati rendeltetésű kerítéssel bekerített területe. Vadaskert: A vadaskert a vadászterület gímszarvas, dámszarvas, őz, muflon, valamint vaddisznó vadászati célú tartására, illetve tenyésztésére – kerítéssel bekerített – része.

Vonatkozó jogszabályok

A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény, a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdés, 2. § (1) bekezdés 13. § (1) bekezdés, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1) bekezdés, 98. § (1) bekezdés, 99. § (1) bekezdés, 102. § (1) bekezdés

Kulcsszavak

Vadaskert, vadaspark, vadfarm,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858