Ugrás a menüre

Figyelem!

Kérjük ellenőrizze okmányai érvényességét és gondoskodjon időben

lejárt személyi igazolványa, jogosítványa és útlevele cseréjéről!

További részletekért kattitntson IDE!

Emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarásának, illetve elgázosításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00049

Az ügy rövid leírása

A vadászati hatóság a külön jogszabályban meghatározott, az Európai Unió jogi aktusa által védelemben részesített vadászható vadfajnak (a továbbiakban: közösségi jelentőségű vadászható vadfaj) nem minősülő vadászható vadfaj vonatkozásában az emlősök kotorékainak és egyéb zárt búvóhelyek füstképzéssel történő zavarását, illetve elgázosítását a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 38/A. § (1) bekezdésének a)–g) pontjában felsorolt feltételeken kívül állat-egészségügyi, vadvédelmi, illetve állományszabályozási okból engedélyezheti.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóság által nyilvántartásba vett vadászatra jogosult

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászterület kódszáma, vadászatra jogosult megnevezése, az emlősok kotorékainak és egyéb búvóhelyeinek füstképzéssel történő megzavarásának és elgázosításának időpontja

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Közösségi jelentőségű vadfaj esetében lehet-e a búvóhelyet zavarni?- A vadászati hatóság kizárólag nem közösségi jelentőságű emlős vadfaj esetében ad engedélyt a tevékenység folytatására.

Fontosabb fogalmak

Kifüstölés: füstképzéssel történő elgázosítás, közösségi jelentőségű egyéb állatfaj: az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló 275/2004. (X. 8.) Korm. rendeletben meghatározott állatfajok

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 4. § (1), 13. § (2), (3) bekezdése, 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4.§, 1. melléklet, a vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény 28. § (6), és (4) bekezdés c) pont, 38/A. § (1) bekezdésének a)–g) pont

Kulcsszavak

kotorék, búvóhely, elgázosítás

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858