Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Natura 2000 gyepterületeken vadgazdálkodási létesítmények, berendezések kialakításának engedélyezése iránti kérelem

Kódszám

FOLDM00051

Az ügy rövid leírása

A vadászatra jogosult kizárólag a vadászati hatóság engedélyével alakíthat ki vadgazdálkodási létesítményt, vadgazdálkodási berendezést Natura 2000 gyepterületen. A vadgazdálkodási létsítmény elhelyezéséhez a föld használójának előztetes engedélye is szükséges.

Ki jogosult az eljárásra?

A megyei vadászati hatóságok által nyilvántartásba vett vadászatra jogosultak

Milyen adatokat kell megadni?

Vadászterület kódszáma, vadászterület megnevezése, a gyepterület helyrajzi száma, vadgazdálkodási létesítmény megnevezése, vadgazdálkodási berendezések száma, a földterület használójának hozzájárulása.

Milyen iratok szükségesek?

Hiánytalanul kitöltött kérelem. Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló dokumentum. Az érintett földterület használójának hozzájárulása a berendezés elhelyezéséhez. Amennyiben az ügyfél meghatalmazottként jár el, a meghatalmazást szükséges a kérelemhez csatolni.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj 10.000-Ft. Az eljárási díj megfizetésének módja csekken és átutalással.

Hol intézhetem el?

Megyei Kormányhivatal

Ügyintézés határideje

21 nap

Jogorvoslati lehetőség

van lehetőség fellebbezés benyújtására
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal
Megyei Kormányhivatal
15 nap
3.000.-Ft.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Minden Natura 2000 területen a vadászati hatóság engedélyezi a vadgazdálkodási berendezéseket? - Nem, a vadászati hatóság hatásköre kizárólag a Natura 2000 gyepterületek vonatkozásában van. A földtulajdonos hozzájárulása szükséges a vadgazdálkodási berendezés elhelyezéséhez? - Nem, a földterület használójának hozzájárulása szükséges a létesítmény elhelyezéséhez.

Fontosabb fogalmak

vadgazdálkodási berendezés: vadgazdálkodási és vadászati célú létesítmény, föld használója: a földhivatalok által bejegyzett földhasználó

Vonatkozó jogszabályok

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 33. § (1), 98. § (1), 99. § (1), 102. § (1) bekezdése, a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 68/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 2. § (1), 4. § (1), 13. § (2), (3) bekezdése, a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet 4. §, 1. melléklet, a NATURA 2000 gyepterületek fenntartásának földhasználati szabályairól szóló 269/2007. (X. 18.) Korm rendelet 4. § (5) bekezdés

Kulcsszavak

vadgazdálkodási berendezés, vadászterület, Natura 2000 gyepterület

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858