Ugrás a menüre

Az erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás iránti kérelem

Kódszám

ERDIG00025

Az ügy rövid leírása

ha a kérelmező egy erdőgazdálkodó nyilvántartott adataira (pl. nevére; elérhetőségére; adott ingatlanra vonatkozó jogosultságára) kíváncsi, akkor erre vonatkozóan az erdészeti hatóságtól adatszolgáltatást kérhet; kérhető szemle másolat (az adatszolgáltatás időpontjában hatályos állapot adatai), vagy teljes másolat (visszamenőlegesen a változásokkal együtt)

Ki jogosult az eljárásra?

bárki jogosult adatszolgáltatást kérni
Nincs előírva az ügyfél személyes eljárása

Milyen adatokat kell megadni?

- adatszolgáltatást kérő természetes személyazonosító adatai,
- költségviselő számlázási adatai,
- kérelemmel érintett erdő, vagy erdőgazdálkodás célját közvetlenül szolgáló, erdő művelési ágú földterület ingatlan-nyilvántartás szerinti (helység, fekvés, helyrajzi szám, alrészlet jel), vagy erdészeti (helység, tagszám, részlet jel) területazonosító adatai,
- adatszolgáltatás típusa (hiteles vagy nem hiteles, teljes vagy szemle másolat),
- igényelt példányszám,
- dátum,
- adatszolgáltatást kérő személy aláírása

Milyen iratok szükségesek?

Az eljárási díj megfizetését igazoló dokumentum

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Igazgatási szolgáltatási díj; erdőgazdálkodói nyilvántartásból adatszolgáltatás keretében kiadott: hiteles teljes másolat földrészletenként 4000,- Ft; hiteles szemlemásolat földrészletenként 2000,- Ft; nem hiteles teljes másolat földrészletenként 3000,- Ft; nem hiteles szemlemásolat földrészletenként 1500,- Ft

Hol intézhetem el?

A területileg illetékes megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztálya

Ügyintézés határideje

A hatáskörrel és illetékességgel bíró megyei kormányhivatal Földművelésügyi és Erdőgazdálkodási Főosztályhoz történő megérkezést követő 21 nap

Jogorvoslati lehetőség

az adatszolgáltatás teljesítése esetén nincs fellebbezési jog; adatszolgáltatás megtagadása esetén van
Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, Erdészeti Igazgatóság, 1024, Budapest, Frankel Leó u. 42-44.
A területileg illetékes erdészeti hatóság, amely az elsőfokú döntést hozta.
A közléstől számított 15 nap
---

Amit még érdemes tudni (GYIK)

1. K: Miért kell a kérelem jogcímét megadni?
V: Azért, mert attól függ a megismerhető adatok köre.

2. K: Milyen formában fogom az adatokat megkapni?
V: Egy – többnyire táblázatos – kivonat formájában, hiteles másolat kérése esetén a hitelesség igazolásával.

3. K: Mi a teendőm, ha a kapott adatról feltételezem, hogy hibás?
V: Az erdőgazdálkodók erdészeti hatósági nyilvántartása közhiteles nyilvántartás, ellenkező bizonyításig az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett adatról vélelmezni kell, hogy az a valóságnak megfelel. Az erdőgazdálkodói nyilvántartásba bejegyzett adatokkal szemben a bizonyítás azt terheli, aki az adatok helyességét, valósággal egyezőségét vitatja.

Fontosabb fogalmak

erdőgazdálkodó: az a természetes személy vagy szervezet, aki/amely az erdőgazdálkodási tevékenységek végrehajtására jogosultságot szerzett, és e jogosultságát az erdészeti hatósági nyilvántartásba bejegyeztette.

Vonatkozó jogszabályok

az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény valamint annak végrehajtásáról szóló 153/2009. (XI.13.) FVM rendelete; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatalról szóló 22/2012. (II. 29.) Kormányrendelet; a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról szóló 68/2015. (III. 30.) Kormányrendelet; a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal, valamint a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szervei előtt kezdeményezett eljárásokban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjak mértékéről, valamint az igazgatási szolgáltatási díj fizetésének szabályairól szóló 63/2012. (VII. 2.) VM rendelet

Kulcsszavak

van-e erdőgazdálkodó; ki az erdőgazdálkodó; az erdőgazdálkodó lakcíme

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858