Ugrás a menüre

A munkavállalónak a foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálása elmulasztására vonatkozó bejelentése

Kódszám

KHMVH00002

Az ügy rövid leírása

Amennyiben az érintett munkavállaló foglalkozási megbetegedés vagy a fokozott expozíciós eset kivizsgálását sérelmezi.

Ki jogosult az eljárásra?

a hatósághoz az érintett dolgozó, vagy az érintett dolgozó egészségi állapota miatti akahályoztatás vagy halál esetén az érintett dolgozó hozzátartozója

Milyen adatokat kell megadni?

1. A bejelentés időpontja:
2. A bejelentő
2.1. neve:
2.2. lakcíme:
2.3. levelezési címe:
2.4. telefonszáma:
2.5. e-mail címe:
2.6. munkaköre:
3. A munkáltató
3.1. elnevezése:
3.2. székhelyének címe:
3.3. székhely szerinti megye:
3.4. adószáma (ennek hiányában: adóazonosító jele)
4. Foglalkozási megbetegedés / fokozott expozíció
4.1. esetén a munkavégzés helye:
4.2. esetén a betöltött munkakör:
4.3. esetén a munkakör betöltésének kezdő időpontja:
5. A bejelentés indoka:
6. A bejelentés kifejtése:

Milyen iratok szükségesek?

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény 1. melléklet

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

Nincs eljárási költség.

Hol intézhetem el?

A járási hivatal munkavédelmi, valamint munkaügyi hatósági hatáskörét a kormányhivatal illetékességi területére kiterjedő illetékességgel a fővárosi és megyei kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási (fővárosi kerületi) hivatala, Budapest Főváros területén a Budapest Főváros Kormányhivatalának III. Kerületi Hivatala, Pest megye területén a Pest Megyei Kormányhivatal Érdi Járási Hivatala gyakorolja.

Ügyintézés határideje

A munkavédelmi hatósági eljárás határideje az eljárás megindításától számított negyvenöt nap

Jogorvoslati lehetőség

Fontosabb fogalmak

Foglalkozási megbetegedés: a munkavégzés, a foglalkozás gyakorlása közben bekövetkezett olyan heveny és idült, valamint a foglalkozás gyakorlását követően megjelenő vagy kialakuló idült egészségkárosodás, amely
a) a munkavégzéssel, a foglalkozással kapcsolatos, a munkavégzés, a munkafolyamat során előforduló fizikai, kémiai, biológiai, pszichoszociális és ergonómiai kóroki tényezőkre vezethető vissza, illetve
b) a munkavállalónak az optimálisnál nagyobb vagy kisebb igénybevételének a következménye.

Fokozott expozíció: a munkavállaló szervezetében a munkavégzés során, a foglalkozás gyakorlása közben vagy azzal összefüggésben a munkahelyek kémiai biztonságáról szóló miniszteri rendeletben meghatározott foglalkozási vegyi expozíció esetén vizsgálandó biológiai expozíciós (hatás) mutatók biológiai határértékeket meghaladó koncentrációja vagy mértéke, illetve zaj esetében 4000 Hz-en a 30 dB halláscsökkenés bármely fülön.

Vonatkozó jogszabályok

A munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. törvény;
a foglalkozási betegségek és fokozott expozíciós esetek bejelentéséről és kivizsgálásáról szóló 27/1996. NM rendelet;

Kulcsszavak

foglalkozási megbetegedés, fokozott expozíció

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858