Ugrás a menüre

Partvonal megállapítása iránti kérelem

Kódszám

OKTVF00021

Az ügy rövid leírása

A vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező katasztrófavédelmi igazgatóság a felszíni vizek partvonalának megállapítására irányuló eljárást – a fenntartó kérelmére vagy hivatalból – indítja meg a72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 10. § - a alapján. A kérelemhez a meder tulajdonosának, állami tulajdon esetén vagyonkezelőjének hozzájárulását, továbbá az ingatlannyilvántartási átvezetéshez szükséges dokumentációt kell csatolni

Ki jogosult az eljárásra?

a fenntartó kérelmére vagy hivatalból
Van lehetőség képviseletre, meghatalmazásra.

Milyen adatokat kell megadni?

ügyfél és képviselője neve, lakcíme/székhelye

Milyen iratok szükségesek?

A meder és a part találkozási vonalának megállapítására irányuló kérelemre indult eljárásban a kérelem tartalmazza, illetőleg ahhoz mellékelni kell: a) a partvonal megállapításával (kijelölésével) érintett terület ingatlan-nyilvántartási adatait; b) a vízfolyás mértékadó vízhozamára figyelemmel meghatározott, a meder és a part tervezett találkozási vonalát rögzítő — az ingatlan-nyilvántartási bejegyzéshez (átvezetéshez) is alkalmas — vázrajzot; c) a parti ingatlan tulajdonosának a partvédő művek létesítésére, illetőleg az elhabolt rész helyreállítására irányuló vízjogi engedély iránti kérelmében — ha a munkák engedélyezését nem az előzőekben meghatározott eljárással együttesen kéri — az engedélyezési eljárásra egyébként irányadó szabályok mellett — a partvonalat jogerősen megállapító határozat számát.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A vízügyi hatósági eljárás lefolytatása az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény (továbbiakban: Itv.) Mellékletének XIII. fejezet 1. pontja szerint illetékköteles. Az eljárás illetéke 5 000 Ft.

Hol intézhetem el?

illetékes katasztrófavédelmi igazgatóság

Ügyintézés határideje

A döntést a kérelem megérkezését követő naptól számított 45 napon belül kell meghozni.

Jogorvoslati lehetőség

Igen, van lehetőség fellebbezésre.

BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (1149 Budapest, Mogyoródi út 43.)
A fellebbezést annál a hatóságnál kell előterjeszteni, amely a megtámadott döntést hozta, azaz a vízügyi hatóságnál.


A fellebbezést a döntés közlésétől számított tizenöt napon belül lehet előterjeszteni.

A fellebbezés illetéke az alapeljárás illetékének kétszerese.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mennyi az eljárás díja? - 7 000 forint ingatlanonként.
Mennyi az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja és kinek kell megfizetni? - Az ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzés díja 6 600 forint ingatlanonként, és annak kell megfizetni, aki a tény feljegyzését, vagy törlését indítványozza a megkeresés alapjául szolgáló eljárásban.

Fontosabb fogalmak

meder: a vízfolyást vagy állóvizet magában foglaló természetes mélyedés vagy kiépített terepalakulat, amelyet meghatározott partvonalig a víz rendszeresen elborít

Vonatkozó jogszabályok

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény
a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet
A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet
a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről szóló 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet
a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. , a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet,

Kulcsszavak

Partvonal megállapítása iránti kérelem

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858