Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nyugdíjbiztosítási igazgatási szervek által megállapított saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy adataiban bekövetkezett változás átvezetése iránti kérelem

Kódszám

NYUFI00143

Az ügy rövid leírása

A saját jogú vagy hozzátartozói nyugellátásban, illetőleg korhatár előtti ellátásban részesülő személy minden olyan tényt, illetve adatot köteles a  Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen
  • a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változását
  • a külföldi tartózkodást, amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot,
  • szabadságvesztést (előzetes letartóztatást),
  • keresőtevékenység folytatását,
  • a 16. életévet betöltött árvaellátásra jogosult a tanulmányaiban történt változást,
  • özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötést,
A gondnokság vagy gyámság alatt álló személy adataiban bekövetkezett változásokat a gondnok, vagy gyám köteles bejelenteni.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, a törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím és a megváltozott folyósítást befolyásoló adat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok pl.: névváltozás esetén a névváltozásról szóló eredeti okirat, házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra jogosult tanulmányaiban történt változás esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás.Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. Folyósítási adatváltozás átvezetése esetén sincs mód fellebbezésre.

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap.
A keresetlevél benyújtása illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kell bejelenteni a címváltozást-számlaszám változást?
A változást követő 15 napon belül.

Hozzátartozó folyószámlájára utalható-e a nyugdíjas ellátása?

Abban az esetben, ha a nyugdíjas társtulajdonos a hozzátartozóval.

Email-ben, faxon bejelenthető-e a változás?
Nem. A változás iránti kérelmet ügyfélkapun, levélben illetve nyomtatványon, sajátkezű aláírással ellátva lehet bejelenteni.

Bejelentheti-e a feleség a férj adatváltozását?
Nem. A bejelentést (mivel mindkettejüket érinti) mindkettejük aláírásával ellátva lehet végrehajtani.
Számlaszám változás esetében mindkettejüknek külön-külön ki kell tölteniük az erre vonatkozó nyomtatványt.

Hányszor lehet címet változtatni; számlaszámot változtatni; számláról címre és címről számlára változtatni?
Bármennyiszer lehet, nincs eljárásbeli gátja annak, hogy hányszor kérheti a változás végrehajtását.

Nyári hónapokra a lányához /fiához költözik a nyugdíjas, van-e lehetőség 2-3 hónapra is változtatni a folyósításon?
Igen, lehetséges. Kérésére (amennyiben időben érkezik bejelentése) a kért hónapokra más címre is utalható az ellátása.

Honnan fogja tudni, hogy kérelme elintézésre került?
A kérelem végrehajtásáról értesítést küld a folyósító szerv, amelyben közli, hogy mely hónaptól foganatosította a változást.


Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2018-ban 138 000 Ft x 18 = 2 484 000 Ft.

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.


Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
 
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény

a
Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

címváltozás, számlaszám változás, névváltozás, külföldi tartózkodás, keretösszeg, közszolgálati jogviszony

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858