Ugrás a menüre

Figyelem!

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a kormányablakok és okmányirodák

- a karácsonyi ünnepekhez kapcsolódó munkarendváltozásra tekintettel -

egységesen az alábbiak szerint tartanak ügyfélfogadást:

2021. december 11. (szombat)    8-12 óráig,

2021. december 24. (péntek)   zárva,

2021. december 31. (péntek)   8-12 óráig.

(A többi munkanapon a szokásos rendben fogadják az ügyfeleket.)

 

Felhívjuk továbbá szíves figyelmüket, hogy

a kormányablakokban, okmányirodákban és valamennyi kormányhivatali ügyfélszolgálaton

- a koronavírus-járvány terjedésének megakadályozása érdekében -

kötelező a szájat és az orrot eltakaró maszkot viselni.

Vigyázzunk egymásra!

Nyugdíjfolyósításhoz kapcsolódó bejelentés

Kódszám

NYUFI00232

Az ügy rövid leírása

Az ellátásban részesülő minden olyan tényt, illetve adatot köteles a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság felé 15 napon belül írásban bejelenteni, amely az ellátásra való jogosultságát, vagy annak folyósítását érinti, így különösen
  • a személyes adatokban bekövetkezett változást, lakcím-, folyósítási cím-, folyósítás módjának változását,
  • külföldön tartózkodást, amennyiben annak tartama meghaladja a 90 napot,
  • özvegyi nyugdíjban részesülő esetén, amennyiben az özvegy nem töltötte be a reá irányadó korhatárt, a házasságkötést,
  • árvaellátás folyósítása esetén az iskolai tanulmányok megszakítását,
  • korhatár előtti ellátásban részesülők esetén, amennyiben keresőtevékenységet folytatnak, az éves keretösszeg elérését (a minimálbér 18-szorosa , vagyis 138 000 x18=2 484 000 Ft),
  • az öregségi nyugdíjban, korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban részesülő a közszolgálati jogviszony létesítését.

Az elhalálozás tényének bejelentése a közös háztartásban élők illetve az örökös kötelezettsége.

Ki jogosult az eljárásra?

Az ellátásban részesülő, törvényes képviselője, illetőleg meghatalmazottja.

Milyen adatokat kell megadni?

Nyugdíjfolyósítási törzsszám, TAJ-szám, folyósítási név, folyósítási lakcím és a folyósítást befolyásoló adat.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentum.
A célszerűen csatolandó dokumentumok: pl. névváltozás esetén a névváltozásról szóló okirat, házasságkötés esetén a házassági anyakönyvi kivonat, az árvaellátásra  jogosult tanulmányaiban történt változás esetén a köznevelési vagy felsőoktatási intézmény által kiállított iskolalátogatási igazolás, stb.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A folyósításhoz kapcsolódó bejelentéssel összefüggő  eljárás illeték- és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóság

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő 45 nap.

Jogorvoslati lehetőség

A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság határozata ellen fellebbezésre nincs lehetőség, a döntés bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon. 
Folyósítási adatváltozás esetén sincs mód fellebbezésre.
A Nyugdíjfolyósító Igazgatóság elsőfokú döntése a közléssel véglegessé válik. A döntés bírósági felülvizsgálata a határozat közlésétől számított 30 napon belül kezdeményezhető – jogszabálysértésre történő hivatkozással - a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A határozat bírósági felülvizsgálata kezdeményezhető jogszabálysértésre történő hivatkozással a lakóhely szerint illetékes közigazgatási és munkaügyi bíróságon.
A döntés elleni keresetlevelet az elsőfokú döntést hozó hatósághoz kell benyújtani.
A döntés közlésétől számított 30 nap.
A keresetlevél benyújtása illeték- és költségmentes.

Amit még érdemes tudni (GYIK)

Mikor kell bejelenteni a címváltozást-számlaszám változást?
A változást követő 15 napon belül.

E-mail-ben, faxon bejelenthető-e a változás?
Nem, a változás iránti kérelmet ügyfélkapun, levélben illetve nyomtatványon, saját kezű aláírással ellátva lehet bejelenteni.

Fontosabb fogalmak

Éves keretösszeg: a tárgyév első napján érvényes kötelező legkisebb munkabér – minimálbér – összegének tizennyolcszorosa, 2018-ban 138 000 forint x 18 = 2 484 000 forint.

Közszolgálati jogviszony: közalkalmazotti jogviszony, kormányzati szolgálati jogviszony, állami szolgálati jogviszony, állami vezetői szolgálati jogviszony, köztisztviselőként vagy közszolgálati ügykezelőként közszolgálati jogviszony, bírói szolgálati viszony, igazságügyi alkalmazotti szolgálati viszony, ügyészségi szolgálati viszony, a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló törvény szerinti hivatásos szolgálati jogviszony vagy a Magyar Honvédséggel szerződéses vagy hivatásos szolgálati viszony.

Vonatkozó jogszabályok

a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtásáról szóló 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény
a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény
a Magyar Államkincstárról szóló 310/2017. (X. 31.) Korm. rendelet

Kulcsszavak

külföldi tartózkodás, névváltozás, elhalálozás, számlaváltozás, keretösszeg

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858