Ugrás a menüre

Korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti kérelem

Kódszám

NYBIZ00017

Az ügy rövid leírása

A jogosult kérelmére a korhatár előtti ellátást a nyugdíjmegállapító szerv megszünteti.

Ki jogosult az eljárásra?

Az a személy aki korhatár előtti ellátásban részesül, továbbá meghatalmazottja, törvényes képviselője.

Milyen adatokat kell megadni?

Az igénylő a kérelemben megadja a természetes személyazonosító adatait, társadalombiztosítási azonosító jelét, lakó- vagy tartózkodási helyét, elérhetőségét, a folyósítási törzsszámát és az ellátás megszüntetésének kért kezdő időpontját.

Milyen iratok szükségesek?

Nincs kötelezően csatolandó dokumentumot.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A korhatár előtti ellátás megszüntetése iránti igény érvényesítésével kapcsolatos eljárás illeték és költségmentes.

Hol intézhetem el?

Az eljáró hatóság az ügyfél lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes általános hatáskörű nyugdíjmegállapító szerv.

Ügyintézés határideje

Az ügyintézési határidő negyvenöt nap.

Jogorvoslati lehetőség

Az első fokú döntés ellen van lehetőség fellebbezni.


Az első fokú döntés elleni fellebbezést országos illetékességgel a Budapest Főváros Kormányhivatal bírálja el.


Amit még érdemes tudni (GYIK)

A korhatár előtti ellátás megszüntetését követően megállapítható-e ismételten az ellátás?
Akinek korhatár előtti ellátása megszűnik, az ellátás ismételten nem állapítható meg.

Aki korhatár előtti ellátásban részesül, jogosult-e öregségi teljes nyugdíjra?
Nem jogosult, de amennyiben az öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőzően kéri a korhatár előtti ellátás megszüntetését, akkor a korhatár betöltésekor igényelheti az öregségi nyugdíj megállapítását.
A korhatár előtti ellátás az érintett személy öregségi nyugdíjkorhatárának betöltésétől a - törvény erejénél fogva - öregségi nyugdíjként kerül továbbfolyósításra. Ugyanakkor, ha a korhatár előtti ellátásban részesülő személy a korhatár előtti ellátás folyósításának időtartama alatt legalább 365 nap szolgálati időt szerzett, az öregségi nyugdíjkorhatárának betöltését követő hat hónapon belül kérelmezheti az öregségi nyugdíj ismételt megállapítását.

Fontosabb fogalmak

Saját jogú nyugellátás: olyan keresettől, jövedelemtől függő rendszeres pénzellátás, amely meghatározott szolgálati idő megszerzése esetén a biztosítottnak (volt biztosítottnak) jár,

Korhatár előtti ellátás:
A 2011. évi CLXVII. törvény alapján :
• a korkedvezményes nyugdíj,
• a bányásznyugdíj,
• az egyes művészeti tevékenységeket folytatók öregségi nyugdíjra jogosultságáról szóló 5/1992. (I. 13.) Korm. rendelet alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj,
• az országgyűlési képviselők javadalmazásáról szóló 1990. évi LVI. törvény 2012. január 1-jét megelőzően hatályos rendelkezései alapján megállapított öregségi nyugdíj
helyébe lépett ellátás.

Vonatkozó jogszabályok

a korhatár előtti öregségi nyugdíjak megszüntetéséről, a korhatár előtti ellátásról és a szolgálati járandóságról szóló 2011. évi CLXVII. törvény
a korhatár előtti ellátás, a szolgálati járandóság, a balettművészeti életjáradék és az átmeneti bányászjáradék eljárási szabályairól, valamint egyes kapcsolódó kormányrendeletek módosításáról szóló 333/2011. (XII.29.) Korm. rendelet
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény
a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló 1997. évi LXXXI. törvény végrehajtására kiadott 168/1997. (X.6.) Korm. rendelet
a Magyar államkincstárról szóló 310/2017. (X.31.) Korm. rendelet
az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény

Kulcsszavak

korhatár előtti ellátás, korhatár előtti ellátás megszüntetése,

Országos Telefonos Ügyfélszolgálat

Kormányablakokban, okmányirodákban történő ügyintézéshez időpontot foglalhat telefonon keresztül (ügyfélkapu nélkül is).
Felvilágosítást adunk a kormányablakokban, az okmányirodákban és a kormányhivatalok ügyfélszolgálati irodáiban intézhető ügyekkel kapcsolatban.
Pontos, naprakész információkkal segítjük Önt a személyes ügyfélszolgálatok felkeresése előtt.
Segítünk a megfelelő ügytípus megtalálásában, az ügyintézés helyszínének és időpontjának kiválasztásában, az ügyintézéshez szükséges okmányok és iratok meghatározásában.

Elérhetőségeink:

Tel: 1818

Chat: Chat indítása

Külföldről: +36 (1) 550-1858